Kundundersökningen bestämmer MetaSolutions affärsplan och EntryScapes utveckling

MetaSolutions använder kundundersökningar för att forma EntryScape-plattformen för öppna och delade data. Kundenkäten visar att 80% rekommenderar EntryScape, med fokus på ökad visualisering, automatisering och anpassade profiler.