Kundundersökningen bestämmer MetaSolutions affärsplan och EntryScapes utveckling

Bild på Eric Hjelmstam

På MetaSolutions läser man svaren i företagets årliga kundundersökning noggrant. De avgör till stor del vilka nya tjänster och funktioner som byggs för plattformen EntryScape för att jobba med öppna och delade data. ”Det är en av våra viktigaste källor för beslut om hur vi ska förbättra vårt erbjudande”, säger Eric Hjelmestam, vd på MetaSolutions.

En ny utgåva av MetaSolutions stora kundundersökning är sammanställd. 130 deltagare innebär en ökning från förra årets 116. Deltagarna kommer från kommuner, regioner och olika myndigheter. Det sammanfattande omdömet är att 80 procent rekommenderar andra att använda EntryScape för att hantera och publicera öppna och delade data.

Nöjd kund-index uppgår till 71,3 procent. För användare av EntryScape Catalog är värdet något högre med 76,0 procent. Att Catalog-användare är något mer nöjda beror troligtvis på att det är den mest etablerade tjänsten på EntryScape.

– Precis som förra året ser vi att de som har gått våra utbildningar är aningen mer positiva i sina omdömen, berättar Eric Hjelmestam, vd på MetaSolutions.

Tre önskemål för öppna data

Kanske allra mest intressant är de önskemål som framförs om vidareutveckling av EntryScape. Tre sådana sticker ut ur mängden:

  • Utökade möjligheter för visualisering av data och metadata.
  • Mer automatisering, till exempel vad gäller inläsning av data.
  • Fler anpassade profiler.

MetaSolutions har redan gjort stora insatser vad gäller anpassade profiler under året som gått sedan den förra kundundersökningen, till exempel för data om besöksnäring med till exempel hotell och upplevelser men även för kultur, som konstverk. Anpassade profiler är ett viktigt verktyg för datamängder som det saknas vedertagna standarder för.

– Intresset för anpassade profiler hänger samman med att allt fler använder modulen EntryScape Workbench för att hantera olika typer av datamängder, säger Eric Hjelmestam.

Även vad gäller automatisering har mycket gjorts under de senaste tolv månaderna. Ett nytt verktyg som uppfyller ett av användarnas önskemål är Taskrunner, som gör det enklare att själv läsa in data automatiskt.

Stor aktivitet

Aktiviteten har överhuvudtaget varit hög på MetaSolutions sedan förra sommaren. Bland en mängd lanseringar märks de följande:

  • Fler datamallar, vilket ger snabbare publicering av öppna data.
  • Utökade funktioner för visualisering av data.
  • Enklare integration med flera datakällor.
  • Användning av fler standarder och specifikationer för olika typer av datamängder.

MetaSolutions har växt till elva medarbetare. Dessutom har företaget expanderat internationellt, med nya kunder i Tyskland, Schweiz och Österrike. Glädjande är också att medlemsantalet på MetaSolutions onlineforum för EntryScape ökat, från 169 för ett år sedan, till 322 den här sommaren.

– Jag vill passa på att tacka alla som deltog i vår kundundersökning. Vi läser svaren noggrant och bestämmer utifrån dem, övrig kundkommunikation och därmed riktiga kundbehov vilka nya tjänster och funktioner vi ska bygga, avslutar Eric Hjelmestam.

 

 

Läs mer om EntryScape Free eller Ladda ned vår guide "Kom igång med öppna data"