14 nya kommuner ansluter sig till öppna data i Västra Götaland 

Nu börjar det bli allvar med Västra Götalandsregionens projekt för öppna data. Regionen, Göteborgs Stad och Skövde kommun fick i november sällskap av 14 ytterligare kommuner. Fredrik Eriksson som är regional samordnare för arbete med öppna data i Västra Götaland ser framtiden an med tillförsikt.

– Vi har tagit fram mål, regelverk, riktlinjer och uppföljningsprocesser. Vi har även etablerat en samordningsgrupp som ska stödja kommunala och regionala verksamheter i arbetet med öppna data. Syftet är att underlätta för deltagarna att komma igång och arbeta aktivt med att publicera och använda öppna data, säger Fredrik Eriksson.

Han berättar vidare att ambitionerna är högre än så. Västra Götaland hjälper andra regioner i Sverige att komma igång med en liknande samverkan. Nulägesanalyser har genomförts i Skåne, Blekinge, Kronoberg och Västerbotten, och planer har tagits fram för det fortsatta arbetet. Om allt går väl är förhoppningen att de regionerna och kommuner som hör till dem också ska börja arbeta aktivt med öppna data. Det underlättas av att de kan bygga vidare på erfarenheterna från Västra Götaland.

De regioner som vill komma i gång med öppna data kan även hitta inspiration utomlands, till exempel i Lombardiet i norra Italien.

Hjälp och teknik för öppna data

Vad är det som redan fångat intresse från 16, av 49 möjliga, kommuner i Västra Götaland, förutom en allmän vilja att publicera och använda öppna data? Vad får de deltagarna kommunerna, rent konkret?

– De får tillgång till bland annat experter, utbildningsmaterial, metoder, och till en teknisk plattform för att hantera och publicera öppna data. Vi har ett tiotal experter inom olika områden som kan hjälpa till. Vi arbetar just nu med att identifiera och prioritera vilka datamängder som är intressanta att arbeta med. Vi har en lista på cirka 50 datamängder som kommer att bedömas, förklarar Fredrik Eriksson.

Tanken är att ta fram standardiserade specifikationer och publicera några av dessa tillsammans i regionala projekt. Medverkan i det arbetet är så klart frivillig. Listan över datamängderna finns publicerad, så att deltagarna i projektet kan ta del av den.

Vilka data handlar det om? Fredrik Eriksson nämner leverantörsfakturor som något som är intressant för många, både för myndigheter och allmänheten. Det handlar om inblick i hur kommunerna spenderar pengar.

Publicerar data själva och tillsammans

Vad gäller den tekniska plattformen, MetaSolutions EntryScape, får varje kommun en egen instans av katalogtjänsten med vilken de kan publicera sina öppna data. Den etableras nära respektive kommuns webb och IT och alltså inte som en central ingång långt bort från verksamheten. Instans betyder alltså i det här sammanhanget att varje kommun får tillgång till en egen avskild del av EntryScape. Katalogerna kan kommunerna även publicera på sina egna hemsidor och det finns även en regional portal, Dataportal Väst, där man kan hitta alla öppna data som kommunerna och regionen publicerar.

Och, ej att förglömma, det blir billigare att använda EntryScape när man går tillsammans flera stycken. Rabatterna rör sig mellan 30 och 80 procent, beroende på en kommuns storlek. Ju mindre kommun, desto större rabatt. Det är ytterligare ett skäl för små kommuner att satsa på öppna data i ett samarbetsprojekt, förutom tillgång till expertis, samt hjälp med processer och annat. Det är glädjande för en kommun som Dals-Eds kommun med cirka 4 800 invånare, som deltar i projektet.

– Många små kommuner kommer sannolikt inte i gång med öppna data utan satsningar av den här typen, säger Fredrik Eriksson.

Ytterligare ett exempel på det arbete som läggs ner i projektet är hjälp med att bedöma möjliga datamängder. Det finns en del frågor att reda ut:

– Exempel på saker att undersöka är om en datamängd är öppna data eller om den är sekretessbelagd och om datamängden är enkel att använda när den publicerats. Och så klart nyttan både internt och för externa intressenter, säger Fredrik Eriksson.

En aspekt vad gäller enkelhet är att det inte ska krävas någon inloggning för att ta del av en publicerad datamängd. En annan är att det ska finnas en bra och enkel beskrivning av vad det är för data och hur man kan använda dem. Dessutom är det viktigt att data publiceras i de format som användarna önskar. Kort sagt, det finns en del saker att kontrollera, vilket kan vara svårt och ta tid för en kommun som sätter i gång att jobba med öppna data på egen hand.

100 deltagare på webbinar

Just nu ägnar sig Fredrik Eriksson åt att planera ett webbinar som ska hållas i slutet av januari. Han hoppas på 100 deltagarna i projektet. Under det kommande året hoppas han på publicering av åtminstone tre regionstäckande datamängder. Att alla kommuner som är med i projektet ska börja publicera öppna data är förstås också ett mål.

Fram till att projektet ska avslutas i december 2022 är målet enkelt att formulera: då ska den regionala samordningen vara en del av den ordinarie verksamheten. Publicering av öppna data ska vara en naturlig del av regionens och kommunernas informationshantering och digitala utveckling.

På ett mer allmänt plan hoppas Fredrik Eriksson att satsningar på öppna data ska få positiva effekter även i andra tekniksammanhang:

– I dag måste kunder ofta avtala för att få tillgång till sina egna data i olika system, vilket ibland missas och kan bli kostsamt. Om man ställer krav på inbyggd öppenhet för att exempelvis få tillgång till öppna data kan sådan inlåsning undvikas. Öppna data kan också öka förståelsen för att det är viktigt att kräva öppna api:er, säger Fredrik Eriksson.

– Det är glädjande att se all energi som läggs ner på öppna data i Västra Götaland. Projektet är stilbildande vad gäller att sluta sig samman för att få nytta av tekniklösningar, säger Eric Hjelmestam, vd på MetaSolutions.

Läs mer om hur ni kommer igång med öppna data här.

Läs mer om EntryScape Free eller Ladda ned vår guide "Kom igång med öppna data"