Öppen källkod är det yttersta beviset på öppenhet

Att bygga applikationer med öppen källkod är en lyckad strategi i sig. Men riktigt värdefull blir den om den kombineras med traditionellt kvalitetsarbete. Då blir öppen källkod en garant för öppenhet i alla led.

MetaSolutions tjänst EntryScape för att hantera öppna data byggs som öppen källkod. Varför det?

– Det är en trygghet för våra kunder och för företag och organisationer som bygger vidare på våra lösningar, säger Hannes Ebner, produktchef på MetaSolutions.

Eftersom kunder och andra har tillgång till källkoden är de inte beroende av att MetaSolutions ska agera på ett visst sätt. De kan själva vidareutveckla lösningarna om det behövs.

Inte minst myndigheter och offentliga organisationer i många länder intresserar sig för öppen källkod. Att DIGG (Myndigheten för digital förvaltning) nyligen gått ut med ett policybeslut om att i första hand använda öppna mjukvara visar att så också är fallet i Sverige.

Ett skäl för offentliga organisationer att satsa på öppen källkod är att det är lättare att kontrollera att mjukvaror följer önskade standarder. Ett annat skäl är att prisnivån för öppna mjukvaror ofta är lägre än för stängda, eller ”proprietära” som de ofta kallas.

Öppen källkod, eller ”open source”, innebär att programkoden som utgör en applikation finns tillgänglig för alla, att titta på, förändra och använda i egna applikationer. Från att ha varit en het potatis är öppen källkod i dag en strategi för att bygga många typer av populära mjukvaror. Eller vad sägs om till exempel mobiloperativet Android.

Det finns en del missuppfattningar om öppen källkod. Man kan långt i från alltid göra vad som helst med öppen källkod. Vad som är tillåtet, och hur det måste göras, bestäms av den licens som används. Ett exempel är att vissa licenser kräver att om programkod som är öppen används i en annan mjukvara så måste hela den större mjukvaran släppas under den licens som används för koden som infogas.

Öppen källkod behöver inte heller vara synonymt med gratis, även om öppna mjukvaror ofta inte kostar något. En vanlig modell är att en grundläggande mjukvara är gratis, medan tilläggstjänster kostar. Och att koden till en mjukvara är öppen utgör inget hinder för att mjukvaran som den finns i är ett varumärke som ägs av ett företag.

Det finns flera potentiella fördelar med öppen källkod, till exempel att det förekommer ”communities” med utvecklare från hela världen som bidrar till öppna mjukvaror. En annan är att programkod mår bra av att granskas av många ögon, vilket blir enklare att få till med öppen källkod.

Men även en öppen källkod behöver support och kvalitet. Myntets baksida med communities kan vara problem med att få en sammanhållen supportad lösning. Lösningar byggda på ett stort community kan paradoxalt nog sluta med en inlåsning, till ett företag som ger support.

Så hur får man det bästa av två världar? För MetaSolutions, och dess kunder, är det framför allt två aspekter som sticker ut.

För det första handlar det om att fördelarna med öppen källkod, som trygghet, främst kommer till sin rätt i kombination med traditionellt kvalitetsarbete. Öppen källkod är ingen ersättare för ordning och reda. Tvärtom kommer fördelarna fram om det finns ordning och reda.

– Det behövs fortfarande en supportorganisation, strukturerad förvaltning och en genomtänkt plan för vidareutveckling av en mjukvara, säger Hannes Ebner.

Den andra aspekten kan tyckas vara av filosofisk art, men är verkligen praktisk till sin natur. Ett tillämpningsområde som hantering av öppna data kräver i högsta grad att lösningar bygger på öppna standarder, till exempel för hantering av metadata. Ett exempel på en viktig standard i sammanhanget är DCAT-AP som bland annat täcker in datakataloger.

Lösningar som bygger på öppna standarder blir med automatik transparenta, eftersom grunderna för hur de fungerar är publika. Det gör att det blir naturligt med öppenhet även vad gäller källkoden för mjukvaror. Det skulle bli konstigt om ett företag å ena sidan propagerar för öppenhet genom användning av öppna standarder, men å andra sidan bygger proprietära mjukvaror baserade på stängd källkod.

Rätt gjort blir Öppen källkod en garant för öppenhet i alla led, inte minst vad gäller att applikationer och tjänster baseras på öppna standarder.

Läs mer om EntryScape Free eller Ladda ned vår guide "Kom igång med öppna data"