Spara en minut med öppna data och rädda tusentals liv

Öppna data räddar liv

En färsk EU-rapport visar hur öppna data på flera olika konkreta sätt kan bidra till att rädda liv. Ett exempel är bättre information om var olyckor inträffar, vilket underlättar för ambulanspersonal.

När olyckan är framme kan varje minut, bokstavligen, vara livsviktig. Här kommer data i allmänhet in i bilden och med öppna data kan hanteringen underlättas. Det framgår av rapporten ”The Economic Impact of Open Data”, med undertiteln ”Opportunities for value creation in Europe”.

Rapporten ges ut av European Data Portal (EDP). Det är en dataportal, närmare bestämt för öppna data från myndigheter i 28 EU- och EFTA-länder. EDP drivs av EU-kommissionen. Ett flertal organisationer och företag, under ledning av Capgemini Invent, har jobbat med att ta fram rapporten.

Snabbhet är A och O

De olika resonemang som förs fram om hur öppna data kan rädda liv grundar sig i två grundläggande tankar.

För det första: när liv står på spel bidrar varje sparad minut i hantering till att fler kan räddas. Och om personer som försöker rädda liv, allmänhet eller yrkesverksamma, får bättre information kan de agera snabbare. För det andra: tillgång till data ger bättre förutsättningar att organisera livräddande verksamheter.

Tre konkreta exempel lyfts fram i rapporten:

  • 54 000 – 202 000 liv kan räddas i EU- och EFTA-länderna varje år om ambulanser kommer fram en minut tidigare till olycksplatser. Bättre tillgång till data underlättar för ambulansförarna.
  • 14 000 – 22 300 liv kan räddas i EU- och EFTA-länderna varje år om de som är på olycksplatser innan ambulanser kommer fram kan ge Hjärt-lungräddning (CPR). Fler kan göra det framgångsrikt om de får information om hur de ska gå tillväga.
  • I ett globalt perspektiv kan 290 000 – 400 000 malariadrabbade räddas varje år, genom bättre hantering av data, vad gäller alla aspekter av malariabekämpning. Från hur resurser i arbetet fördelas till hur smitthärdar upptäcks.

 

Med Corona spridning runt oss så finns det användning av mobil data i Sverige för att undersöka hur spridning sker och vem som varit nära en smittkälla. Liknande metoder har redan använts vid naturkatastrofer som jordbävningar för att identifiera var eventuella överlevande kan finnas.

Till grund för analysen har man studerat och samkört data från tillförlitliga källor som tex Eurostat, samt tagit del av rön från akademiska artiklar. Inte enbart hantering av öppna data har beaktats, utan även hur öppna data kan kombineras med andra typer av data. Rapportförfattarna understryker att beräkningarna är uppskattningar, men av allt att döma finns det substans i de antaganden som görs.

Trafiken dödar, direkt och indirekt

Låt oss titta närmare på hur öppna data kan bidra till att rädda liv genom att ambulanser kan komma fram snabbare. Till att börja med finns det undersökningar som visar att antalet döda vid livshotande olyckor minskar kraftigt om ambulanser kommer fram bara en minut tidigare. Hur kan man så korta ned tiden?

Först handlar det om hur larm hanteras. 2019 ringdes det 293 miljoner larmsamtal i Europa, varav 141 miljoner till larmnumret 112. (I Sverige var det 3.3 miljoner under 2019 enl SOS alarm). Det enklaste fallet är att den som larmar alltid vet vilket nummer som ska användas, även om man är utanför sitt hemland.

Men mer kompIexa fall uppstår det problem att fastslå var olycksplatsen är, alltså vart en ambulans ska sändas. I många fall är olycksplatsen den samma som platsen en person ringer i från. I medeltal i Europa uppstår det problemet i färre än tio procent av fallen, men i vissa länder händer det oftare, till exempel i 33 procent av fallen i Belgien. Här kan både appar med geografisk information och inbyggd funktionalitet i telefoner (Advanced Mobile Location, AML) vara till nytta. Detta hjälper på två sätt, dels att position kan delas och att den kan delas med kvalitet. AML ger hög exakthet i positionsangivelse.

Nästa steg är att ambulansen ska ta sig fram i trafiken och här kommer öppna data direkt in i bilden. Med realtidsdata om trafik och incidenter som åskådliggörs på bra sätt, till exempel i navigatorer och mobilappar, kan tiden minskas.

En undersökning visar att tiden för en körning kan minskas med en minut i 19,4 procent av fallen när det inte är rusningstrafiken, i de tolv mest trafikerade storstadsområdena i Europa, om realtidsdata används. Under rusningstrafik ökar andelen till hela 38.9 procent. Om samma antagande görs för hela Europa kommer tiden att minskas med en minut för 5,4 – 10,1 miljoner ambulansutryckningar i Europa per år.

Rapporten summerar vad en minut ger till ofattbara 54 – 202 tusen liv.

Det är många antaganden i det här resonemanget. Men en sak är glasklar: om ambulanser kommer fram snabbare kommer fler liv att räddas. Det borde vara gott nog i ljuset av en nollvision för dödsolyckor i trafiken.

Som referens kan sägas att prio 1 fall, de som är akut livshotande symptom eller olycksfall, tar 13.8 min i Sverige.

Men en tjänad minut har effekt även när det gäller hjärtinfarkt. Varje minut fördröjd insats utan hjärt och lungräddning eller hjärtstartare minskar chans för överlevnad med 10%. Här blir en minut 7 tusen räddade liv. En öppen data som direkt kan bidra här är var närmaste hjärtstartare finns. Men givetvis är allas förmåga och vilja att direkt hjälpa en stor faktor här.

Epidemier och pandemier

I diskussioner om att rädda liv är det i skrivande stund omöjligt att bortse från coronaepidemin som härjar för fullt. Mest relevant i det fallet torde exemplet med att bekämpa malaria vara. Svårigheten med den jämförelsen är främst att malaria är ett problem i utanför EU.

Men det går att konstatera två saker:

  • Om det går att använda data för att rädda liv i samband med malaria i utvecklingsländer, så borde gå även i samband med coronaviruset.
  • Det borde vara intressant att undersöka om det finns likheter mellan bekämpning av malaria i utvecklingsländer och bekämpning av coronaviruset i EU-länder.

 

Sammantaget handlar användning av öppna data för att rädda liv om samma saker som att använda öppna data för att öka effektivitet i allmänhet: tillgång till data är en förutsättning för att fatta bättre beslut, i stort och i smått.
Och talen blir snabbt stora, en hel svensk mellanstor stad kan räddas varje år.

Öppna data och europeisk ekonomi:

Under våren kikar vi närmare på hur öppna data kan påverka den europeiska ekonomin. Artikelserie baseras på rapporten ”The Economic Impact of Open Data – Opportunities for value creation in Europe” som är publicerad av European Data Portal.

 

Skrivet av:

Eric Hjelmestam
VD, MetaSolutions

Läs mer om EntryScape Free eller Ladda ned vår guide "Kom igång med öppna data"