Effektiviteten upp och kostnaderna ner – med öppna data

Ökad effektivitet och minskade kostnader med öppna data

Effektivitetsvinster blir ofta abstrakta, men i en färsk EU-rapport har man ansträngt sig att ge konkreta exempel vad gäller användning av öppna data. Även minskade kostnader som en följd av öppna data beskrivs.

Titeln ”The Economic Impact of Open Data” på en rapport ger en vink om att det handlar om positiv påverkan. Med undertiteln ”Opportunities for value creation in Europe” (ekonomisk påverkan av och potential för värdeskapande med öppna data, på svenska) undanröjs tvivlen.

Rapporten ges ut av European Data Portal (EDP). Det är en dataportal för öppna data från myndigheter i 28 EU- och EFTA-länder. Det är EU-kommissionen som driver EDP och ett flertal organisationer och företag, under ledning av Capgemini Invent, har jobbat med att ta fram rapporten.

När effektivitetsvinster som en följd av användning av öppna data diskuteras handlar det ofta om det interna arbetet på myndigheter och i olika organisationer. Tanken är att enklare och snabbare hantering av data och, inte minst, snabbare tillgång till relevanta data ger högre effektivitet. Och så är det förstås.

En effektivitetsvinst som inte är så uppenbar är förbättrad maskinell översättning med hjälp av öppna data. Det lär öka effektiviteten i EU-sammanhang och i andra situationer som innefattar deltagare som pratar många olika språk. Besparingen vad gäller översättningar inom offentlig sektor i EU beräknas till 1,1 miljarder euro, cirka tolv miljarder kronor, per år.

Effektivitetsvinster för tunnelbana

Snabbare för medelsvensson

Men det finns gott om effektivitetsvinster att räkna hem ute i ”verkligheten” också. Öppna data om rutter, avgångstider, förseningar, etcetera, gör det enklare att optimera kollektivtrafiken. Det gäller inte bara transportsystemen i städer, som bussar, tunnelbana och spårvagnar, utan även för de nio miljarder personer som åker tåg, en miljard som flyger och 415 miljoner som åker båt varje år. I rapporten nämns att man räknar med att spara in 27 miljoner timmar per år för tågtrafik i EU-länderna.

En intressant aspekt gäller den upplevda väntetiden. En studie gjord i Seattle i USA visar att man åstadkom två minuter kortare väntetid med hjälp av realtidsinformation, vilket upplevdes som 30 procent mindre väntetid.

De riktigt stora vinsterna handlar dock om att minska trafikköer. En studie med de tolv största städerna i Europa visar att det med hjälp av öppna realtidsdata går att minska tiden som varje individ tillbringar i trafiken med 3,8 procent i medeltal och med 5,5 procent under rusningstrafik. För europeiska städer i medeltal är den förväntade tidsbesparingen 4,9 – 7,1 timmar per individ och år. Ungefär 103 miljoner européer bor i städer och åker bil till jobbet. Så allt som allt pekar studier på en tidsbesparing på 500 – 730 miljoner timmar per år, för européer som åker bil till jobbet i stadstrafik. Det också motsvarar många timmar körtid för bilar, dvs en stor miljövinst också.

Effektivitetsvinster med grön energi

Mer grön energi och lägre kostnader

Aktuellt på flera sätt är energiförbrukning och mix. Ofta betraktas kostnader och energikällor för sig självt men öppna data kan stödja både och. En amerikansk studie av att använda öppna data för att minska energiförbrukning visar på en besparing på 1,4 – 3,3 procent. Omsatt till EU-förhållanden ger det en besparingspotential som motsvarar 5,8 miljoner ton olja per år.
Men går det att se mer grön el? Ja användning av data kan ge effektivare utvinning av solenergi. Med hjälp av öppna geografiska data och öppna data om solljus går det att lista ut vilka platser som är de bästa att placera solpaneler på. Det beräknas ge ett energitillskott på 353 terawattimmar per år i EU.

Låt oss slutligen återvända till trafiken och hur öppna data kan bidra till att mindre arbetstid slösas bort. Nu sätter vi värde på timmarna vi väntar bort. Beräkningar visar på en besparing på 739,8 miljoner euro, cirka 8,1 miljarder kronor, tack vare minskade väntetider i kollektivtrafik. Värdet på minskad tid i övrig trafiken beräknas till 13,7 – 20 miljarder euro alltså, cirka 149,2 – 217,8 miljarder kronor.

Öppna data och europeisk ekonomi:

Under våren kikar vi närmare på hur öppna data kan påverka den europeiska ekonomin. Artikelserie baseras på rapporten ”The Economic Impact of Open Data – Opportunities for value creation in Europe” som är publicerad av European Data Portal.

 

Skrivet av:

Eric Hjelmestam
VD, MetaSolutions

 

 

Läs mer om EntryScape Free eller Ladda ned vår guide "Kom igång med öppna data"