Kraftsamling kring öppna data i det offentliga Sverige

Kraftsamling kring öppna data

Kommuner, regioner och myndigheter får hjälp på traven med öppna data i ett ambitiöst projekt som heter NSÖD. Projektledaren Mats Högberg är hoppfull om att resultaten ska komma.

Att det finns många fördelar med publicering av öppna data är många i det offentliga Sverige på det klara med. Men det är inte helt enkelt att komma till skott med en samlad, nationell satsning i vårt avlånga land med sina många tämligen självständiga regioner, kommuner och myndigheter.

Det ska bli ändring på det. Ett av de starkaste initiativen i den riktningen är ett projekt som bär det något otympliga namnet Nationell skalning öppna data (NSÖD) och finansieras av Vinnova. Projektledare är Mats Högberg som till vardags återfinns på RISE (Research Institutes of Sweden).

– Det finns ett stort intresse för öppna data. Men satsningarna faller ofta på att man har svårt att se incitamenten, vad den direkta vinsten är för den egna organisationen, förklarar Mats Högberg.

Just begreppet vinst är kanske krångligt i offentliga sammanhang. Om man tittar på hantering och publicering av öppna data upplevs det ibland som svårt att se det direkta ”affärsvärdet”. Ett problem är att vinsterna kommer när alla inblandade har satt i gång med att publicera öppna data. Det gäller alltså att ta sig över en inledande tröskel för att åtnjuta fördelarna.

Det finns konkreta vinster med intern effektivitet att peka på, men de är kanske inte uppenbara. Ett exempel är förenklad publicering av återkommande data på webbplatser.

– Det är inte helt enkelt att förklara förbättringar av intern effektivitet, säger Mats Högberg.

Om de som jobbar med datahantering på en kommun eller i en region dessutom inte riktigt vet hur de ska gå till väga med öppna data så blir det jobbigt. Lägg till det oro för att bryta mot lagstiftning, till exempel vad gäller personlig integritet. Om man är osäker på hanteringen på till exempel en kommun så är det lätt hänt att begränsa hanteringen av data för att vara på den säkra sidan.

Dessutom finns det sedan gammalt ibland en stuprörsmentalitet vad gäller hanteringen av data. Typ ”våra data är våra och vi behåller dem för oss själva”.

Man kan sammanfatta problembilden så här:

  • Vinsterna med att publicera öppna data är inte uppenbara för alla inblandade.
  • Det är oklart för många hur de ska hantera öppna data.
  • Det finns en rädsla för att göra juridiska fel.
  • Det finns ingen nationell samordning för hanteringen.
  • Det finns inget tydligt uppdrag för att driva arbetet med öppna data vidare i det offentliga Sverige.

Här kommer NSÖD in i bilden. Tanken är att råda bot på de här problemen. Projektet startades i april 2019 och är tänkt att löpa fram till september 2021. Hittills har man genomfört fyra utbildningstillfällen, med deltagare från fem myndigheter, tre regioner och 14 kommuner.

På ett praktiskt plan har man kommit i gång med publicering av två datamängder, vilka ska bli tio under projektets gång. Man ska också genomföra nyttokalkyler med en lättanvänd metod för vissa av datamängderna, för att visa på vinsterna med publicering. Det ska bidra till att öka tempot för publiceringen och för den digitala utvecklingen.

För att uttrycka det enkelt: NSÖD ska utmynna i ett enkelt arbetssätt för att hantera öppna data som regioner, kommuner och myndigheter kan använda sig av. Och det arbetssättet skapas genom att genomföra publiceringar av öppna data i praktiken, inom ramen för projektet.

Bland erfarenheter som gjorts hittills i projektet märks förstås att grundarbetet med att identifiera, samla in och hantera data är viktigt. För att underlätta det erbjuds EntryScape från MetaSolutions som verktyg för projektdeltagarna. Mats Högberg beskriver EntryScape som en viktig del av arbetet.

Mats Högberg säger vidare att han känner sig hoppfull inför återstoden av projektet. Vi lämnar honom med ett tips: är det inte läge att vara lite populistisk, att publicera information om pulkabackar, trafikstockningar och liknande?

– Det kan vara en bra idé. Jag tror att publiceringen av öppna data kommer att komma i gång, viljan finns och många aktörer har kompetensen. Men det behövs tydliga nationella, långsiktiga regeringsuppdrag för att det ska ta ordentlig fart.

En projektmedlem är MetaSolutions som bland annat står för utbildningar och kunskap kring öppna data. Dessutom erbjuder man EntryScape Catalog till de som vill börja publicera.

– Vi ser hela tiden att kunskapen om öppna data är något som hindrar datapublicering i Sverige. Idag har vi hjälpt majoriteten av de som publicerar öppna data igång den kunskapen vi fått med det arbetet tar vi med till NSÖD och göra så att fler kan ta steget till att publicera data, säger Eric Hjelmestam, VD på MetaSolutions.

Läs mer om EntryScape Free eller Ladda ned vår guide "Kom igång med öppna data"