Så här undviker du att din CMS kväver din webbpublicering

Undvik att ditt CMS kväver webbpubliceringen

Fast i webbträsket? Går tiden åt till en massa handpåläggning som resulterar i en statisk sajt som ser ut som den alltid gjort? En datadriven webbstrategi i vilken öppna data kan vara en viktig ingrediens erbjuder en väg ur problemen. Här är tre starka skäl till det.

1. Enkel hantering av aktuella data för publicering

I stället för att klippa ut data och klistra in dem i ett innehållsverktyg för webbpublicering (CMS) så går det att automatisera dataflödet till en sajt. Det ger flera uppenbara fördelar, förutom effektivisering. Uppdaterad information och en bredare informationsbas att hämta innehåll från är två sådana fördelar. Webbredaktörer och dataredaktörer kan sköta sina uppdrag enkelt och effektivt. Webbredaktören publicerar texter och bilder som vanligt, medan dataredaktören publicera data.

Med MetaSolutions molntjänst EntryScape får man ett ställe att hantera beskrivningar av data. Efter att en koppling till en sajt gjorts behöver ingen webbadministratör engagera sig i datapubliceringen mer. Det fungerar för alla typer av data, till exempel i filer och via API:er. Exempel på information är; kontaktinformation, länkar för olika typer av åtkomst och dokumentation.

Kalkylerna för att räkna hem det här är enkla. Så här ser det ut med ett traditionellt arbetssätt:

  • Att lägga upp en ny datamängd på en sajt på traditionellt sätt tar cirka fem timmar á 900 kronor*. Dataägare och webbredaktörer behöver i regel träffas för att göra detta.
  • Att ändra i en befintlig datamängd tar cirka tre timmar á 900 kronor med traditionella metoder.
  • Kostnaden för fel på webbsida som inte syns är svår att avgöra, men räkna med att den är hög, á la X timmar á 900 kronor.

Om din organisation publicerar tio datamängder (10*5*900 + 10*2*3*900) per år och uppdaterar dessa halvårsvis så blir kostnaden bara för webbadministration nästan 100 000 kronor per år. Sedan tillkommer arbetet med publicering på öppnadata.se och då krävs DCAT-AP.

Med EntryScape tar den egna webben ingen tid alls. Då dataägaren publicerar en ny datamängd på öppnadata.se så finns den även automatiskt på den egna webben. Samma sak gäller för uppdateringar. Totalt går det att spara flera hundratusen kronor för administration per år. Och då EntryScape ger dataägaren tillgång till informationsförvaltning med stöd för allt som berör dataförvaltning sjunker risken för kostsamma felaktigheter dramatiskt.

2. Enkelt byte av innehållsverktyg

Med en datadriven sajt blir det enklare att byta tekniska plattformar, eftersom den mer komplexa delen av innehållet inte är redaktionell text, utan data. Att byta plattform för innehållshantering (CMS) kräver då bara enkel redigering av inbäddningsskript. Dessutom minskar antalet döda länkar och mängden arbete som krävs på grund av webbdirektivet.

3. Avancerad intern och extern sökning

Med ett komplett grepp på data i din organisation kan ni hantera alla data med EntryScape, inte bara de som ska publiceras externt. Även data som inte ska vara allmänt tillgängliga kan hanteras med samma informationsförvaltning. Det gör att det blir enkelt att presentera information som endast är avsedd för anställda på en del av ett intranät.

EntryScape erbjuder PSI-sidor som fungerar som avancerade söksidor med facetter, utforskning, med mera. Flera kommuner använder sådana idag. Lösningen kallas Blocks och är baserad på samma teknik som öppnadata.se.

En klassisk investeringskalkyl

Sammantaget ger användning av öppna data, och även andra datakällor, en enkel investeringskalkyl vad gäller arbete med sajter och webbsidor. Eller ett klassiskt ”business case”, kanske man kan säga. Man sparar tid fortlöpande när en lösning finns på plats.

Utöver det kan ett beslut egentligen fattas enbart grundat på den spridning och det mottagande av data som kommer att bli resultatet. Det ligger i linje med de många rapporter som pekar på att digitaliseringens värde inte ligger i en myndighets egna e-tjänster, utan i den förädling som sker i samverkan mellan det offentliga och näringslivet, och i rent kommersiella applikationer som använder öppna data.

MetaSolutions mål med EntryScape är att uppnå de beskrivna fördelarna på ett mycket effektivt sätt. Och det går att bygga förvaltningen vidare med de termer och begrepp som är lämpliga. Redan i dag finns det exempel på sådana lösningar som är i drift, bland annat i Gävle kommun och Södertälje kommun.

Läs mer om EntryScape Free eller Ladda ned vår guide "Kom igång med öppna data"