After a one day workshop the Swedish Tax Agency published several open data sets. The intent is to simplify data access for both for companies and citizens. Offering APIs to data builds the ground for integrated services and future digitization. Today the Swedish tax agency’s data can be found on the Swedish national data portal öppnadata.se and the European Data Portal.

Read more in Swedish below.

Skatteverket publicerar öppna data med nya format

Ett av Skatteverkets viktigaste uppdrag är att förenkla för företag och privatpersoner. Att skapa och erbjuda öppna API:er ger förutsättningar för integrerade tjänster och i förlängningen digitalisering.

För att stödja detta beslutade Skatteverket att tillgängliggöra mer öppna data och fler API:er, med avsikten att lägga upp än mer data det närmaste året. För att uppnå detta så var tiden kritisk, att komma igång fick inte ta fokus från den dagliga verksamheten och att jobba med öppna data måste snabbt bli en naturlig del i befintliga  processer.

Frågan till MetaSolutions var tydlig: Kunskap, en arbetsprocess och ett kraftfullt verktyg för öppna data. Allt ska fungera långsiktigt utan merarbete och höga förvaltningskostnader.

Efter bara en dags insats av utbildning, workshop och praktiskt redaktörsarbete så publicerade Skatteverket flera datamängder och skapade nya API:er till dessa. Allt är publicerat på såväl öppnadata.se som på den europeiska dataportalen. Till exempel finns nu alla kommunala skattesatser som API.

Matthias Palmer, CTO MetaSolutions; “Vi har från början designat vår lösning utifrån EU-standarden DCAT-AP, det går fort och blir rätt då du beskriver dina datamängder med vår plattform EntryScape. Detta i kombination med vår erfarenhet kring öppna data gör att vi kan hjälpa enskilda myndigheter igång väldigt snabbt och enkelt.”

Skatteverket publicerade de första öppna datamängderna under september.

Eric Hjelmestam, MetaSolutions; “Att få vara med och sprida och berika data från Skatteverket är något vi är mycket stolta över. De digitaliseringmöjligheter som Skatteverkets data innebär är väldigt stora och de har många tagare. Jag hoppas att Skatteverkets ambitioner kring öppna data inspirerar andra att börja. Vi har återigen visat att det är möjligt att gå från start till mål på mycket kort tid.”

För mer information, vänligen kontakta Eric Hjelmestam, MetaSolutions AB, +46 707 21 34 49, eric@metasolutions.se.

Om MetaSolutions

MetaSolutions utvecklar och säljer innovativa lösningar för avancerad informationshantering baserat på senaste web arkitektur och Länkade Data teknologi. Lösningarna erbjuds som molntjänster och kunderna finns i både privat och offentlig sektor. MetaSolutions grundades 2011 som en spinn-off från forskning på KTH, Kungliga Tekniska Högskolan samt Uppsala Universitet.

Om Skatteverket

Skatteverket är förvaltningsmyndighet för beskattning, fastighetstaxering, folkbokföring och registrering av bouppteckningar. Vi utfärdar id-kort för personer som är folkbokförda i Sverige samt bevakar statens fordringar.