IIS intends to lower the barriers for smaller actors to make their data open and by that also create an environment where data can be made available temporarily for events such as hackathons.

The data hotel is an adaptation of MetaSolutions’ product EntryScape Catalog.


Internetstiftelsen IIS väljer MetaSolutions för utveckling av datahotell

IIS vill minska barriärerna för mindre aktörer att publicera sin data och även tillhandahålla en miljö där datamängder kan läggas upp tillfälligt under till exempel hackathons.

Metasolutions har som leverantör och partner till IIS utvecklat ett datahotell som möjliggör editering och publicering av datamängder som sedan enkelt kan nås via API:er och återanvändas för t ex applikationsutveckling. Något som idag hanteras manuellt och tar mycket tid.

Pernilla Rydmark, IIS; “I vårt arbete med att främja utvecklingen av Internet i Sverige är det viktigt att enkelt kunna ge flera aktörer möjlighet att enkelt dela med sig av öppna data. MetaSolutions lösningar och deras kunskap inom öppna data gjorde valet av partner naturligt för oss. Deras strategi med open source är helt i linje med vår.”

Eric Hjelmestam, MetaSolutions; “Vi är stolta att ha IIS som kund, vi har en mycket flexibel produkt som syns i den anpassning vi gjort av EntryScape. För att möjliggöra fler öppna data erbjuder vi idag en hostade lösning för öppna data med enklast möjliga hantering och publicering för kommuner, landsting och myndigheter. Att IIS valt oss för just detta visar att vi har ett konkurrenskraftigt erbjudande.”

Leveransen till IIS är klar och lösningen IIS valt är en kundanpassning av EntryScape. Bland annat har gränssnitten gjorts kundunika.

För mer information, vänligen kontakta:
• Pernilla Rydmark, IIS, +46 702 26 65 00, pernilla.rydmark@iis.se
• Eric Hjelmestam, MetaSolutions AB, +46 707 21 34 49, mail: eric@metasolutions.se

Om MetaSolutions

MetaSolutions utvecklar och säljer innovativa lösningar för avancerad informationshantering baserat på senast web arkitekturer och Länkad Data teknologi. Kunderna finns både i privat och offentlig sektor. MetaSolutions grundades 2011 som en spinn-off från forskning på KTH, Kungliga Tekniska Högskolan samt Uppsala Universitet.
www.metasolutions.se

Om IIS

IIS (Internetstiftelsen i Sverige) är en oberoende allmännyttig organisation som verkar för positiv utveckling av internet i Sverige. Vi ansvarar för internets svenska toppdomän .se, med registrering av domännamn samt administration och teknisk drift av det nationella domännamnsregistret. Sedan september 2013 sköter IIS också drift och administration för toppdomänen .nu.
www.iis.se