KTH Holding AB direktinvesterar i KTH-avknoppningen MetaSolutions AB, som erbjuder lösningar för effektiv informationshantering i företag, myndigheter och organisationer. Kapitalet kommer att användas för att öka tillväxttakten och möta den ökande efterfrågan på företagets lösningar både i Sverige och internationellt.

– MetaSolutions är ett spännande bolag och lovande team som vi har följt under flera år. Det har gått hela vägen från forskningsresultat till affärsidé och nu till ett lönsamt bolag, vilket är extra roligt, säger Lisa Ericsson, VD för KTH Holding AB.

Eric Hjelmestam, VD för Metasolutions AB, är mycket glad över investeringen och menar att den kommer att underlätta för framtiden.
– Nu står vi väl rustade att ta nästa steg och expandera bolaget i Sverige och utomlands, säger han.

MetaSolutions har i samband med KTH Holdings investering inlett ett samarbete med STING, Stockholm Innovation & Growth och har flyttat in i deras lokaler och driver verksamheten därifrån.

För mer information, vänligen kontakta:

  • Eric Hjelmestam, VD MetaSolutions AB, mobil: +46 707 21 34 49, mejl: eric@metasolutions.se
  • Lisa Ericsson, VD KTH Holding AB, mejl: lisa.ericsson@kthholding.se
MetaSolutions ägare och styrelse

MetaSolutions ägare och styrelse

Om MetaSolutions AB

MetaSolutions AB utvecklar och säljer innovativa lösningar för effektiv informationshantering. Kunder är företag, myndigheter och organisationer som har behov av att hantera olika typer av information i olika kanaler både internt och externt. MetaSolutions AB grundades 2011 som en avknoppning från forskning på KTH och Uppsala universitet. För mer information, mejla info@metasolutions.se eller gå till http://www.metasolutions.se.

Om KTH Holding AB

KTH Holding AB ska förvärva, förvalta och sälja aktier och andelar i hel- eller delägda projekt- och tjänstebolag, vars syfte är att bedriva forsknings- och utvecklingsarbete för kommersiell exploatering av projekt och kunskaper framtagna eller uppkomna inom ramen för KTH.