SiteVision och MetaSolutions har fått projektmedel från VINNOVA för att utöka SiteVision-verktyget med integrerade funktioner så att alla kunder enkelt ska kunna beskriva sina öppna data enligt standarden DCAT-AP. DCAT-AP är EU:s rekommendation för alla som publicerar öppna data och har tagits fram för att beskriva datakällor på ett sätt som gör att man enklare kan hitta alla data och bättre förstå vad den innehåller. MetaSolutions har tidigare hållit en utbildning om DCAT-AP och allt material som har tagits fram är fritt tillgängligt.

I dag använder cirka 180 svenska kommuner och myndigheter SiteVision för att publicera innehåll på webbplatser och intranät vilket gör att initiativet i hög utsträckning bidrar till att påskynda processen för att tillgängliggöra öppna data i Sverige. I inledningsfasen av projektet kommer en fallstudie utföras i samarbete med Skatteverket för att utveckla DCAT-AP-funktionaliteten. Det inbyggda stödet för öppna data kommer därefter att kunna utnyttjas av alla SiteVision-kunder, kostnadsfritt.

Läs mer om projektet i SiteVisions pressmeddelande.