Öppna data är ett sätt att ta fram nya lösningar för bättre medborgarservice. Att publicera delar av sin verksamhetsinformation som öppna data gör det möjligt för andra att vidareutnyttja data för att skapa samhällsnyttiga lösningar, t.ex. nya appar eller digitala tjänster. Tjänsten vänder sig till alla verksamheter som tror på idén om att skapa nya lösningar på ett effektivare sätt. Vi vänder oss mot verksamheter inom både offentlig och privat sektor som vill arbeta i framkant med sitt informationsutbyte.

ArkivIT tillsammans med MetaSolutions har i workshopform lyssnat in med kunder vad de har för behov för att komma igång med arbetet och hur de kan ta nästa steg. Utgångspunkten i vår tjänst är att först ta fram en sammanhållen och dokumenterad strategi för öppna data. För att lyckas krävs en förståelse kring regler och rekommendationer vilka skapar förutsättningarna för ett kontinuerligt arbete. Tjänsten bygger på en plan från start till mål där vi närvarar i det strategiska förarbetet, med identifiering och publicering av data samt tekniskt stöd.

Läs mer under “Tjänster för Öppna Data” om hur vi tillsammans med er kan hitta den bästa lösningen för er att arbeta med öppna data.

MetaSolutions driver även länkadedata.se och har tidigare publicerat en vitbok om länkade öppna data samt hållit utbildningar om DCAT-AP och länkade öppna data. Allt publicerat undervisningsmaterial är fritt tillgängligt.