Micke Hindsberg och Joakim Calais från Svenska Yle kommer att berätta i ett webbinarium hur länkade data används i deras arbete.

När: den 17 oktober 2014, kl 14:30
VarGoogle Hangouts on Air

Sammanfattning:

Mediebranschen är som bäst mitt i en omvälvning av historiska mått. Distributionsformerna digitaliseras, formaten blir mångmediala och publikens sätt att konsumera förändras och diversifieras i snabb takt. För att anpassa sig till detta behöver mediehusen kunna bygga tjänster som ger relevant information, men också kunna aggregera sina innehåll och ge dem förutsättningarna att självständigt hitta sin publik.

För att tackla de här utmaningarna har Svenska Yle, den svenskspråkiga delen av Finlands rundradiobolag Yle, arbetat i runt tre års tid med metadata. Vi har samlat allt vårt webbinnehåll i en Drupal7-sajt och annoterar allt innehåll med semantiska nyckelord från den allmänna övre ontologin KOKO ur den finländska thesaurus- och ontologitjänsten Finto. För taggningen använder vi oss också av den Googleägda tjänsten Freebase, varifrån vi taggar med personer, organisationer, evenemang, media, osv.

Datat om relationerna mellan våra artiklar och övriga webbinnehåll och de semantiska nyckelorden samlas i en Neo4J-grafdatabas. Denna databas är bolagsgemensam för hela Yle. På bolagsnivå har vi också flertalet api:er som innehåller bl.a. artikel-, program- och metadata-information. Över dessa api:er kan vi göra sökningar som ger rekommendationer och listningar som utnyttjas i vår webbtjänst. Som bäst kan vi därmed länka över organisations-, språk, och mediegränser.

Från Svenska Yle deltar konceptutvecklare Micke Hindsberg och webbutvecklare Joakim Calais. Micke jobbar som bäst med att fundera ut de bästa implementationen för denna metadata i webbtjänsten, och nya sätt att utvinna information ur den graf som bildas. Joakim jobbar som bäst med en helt ny modul för Drupal som gör att man kan koppla upp sig till vilken som helst semantisk nyckelordstjänst, t.ex. Dbpedia eller Geonames och berika sitt innehåll den vägen.


Andra webbinarier om användning av länkade data: