The following post is published in Swedish to inform about the activities of the ongoing VINNOVA-funded project “Strengthening competence in Linked Open Data – dialog, webinars and white paper“.


Projektet “Kompetensförstärkning kring länkade öppna data – dialog, webbinarier och vitbok” anordnar ett flertal webbinarier om hur länkade (öppna) data används i praktiken.

I det fjärde webbinariet kommer Hans Mehlin från Nobel Media tillsammans med Matthias Palmér och Hannes Ebner från MetaSolutions att prata om hur länkade öppna data om bl.a. nobelpris skapas och utnyttjas:

Länkade nobelpris – att producera och konsumera länkade öppna data

Talare: Hans Mehlin från Nobel Media; Matthias Palmér och Hannes Ebner från MetaSolutions
När: den 27 maj 2014, kl 14-15
Var: Google Hangouts on Air

Sammanfattning:

I ett första steg publicerades de data Nobel Media har om Nobelpristagarna som länkade öppna data. Nu pågår ett arbete med att utöka relationerna till andra relevanta datakällor, dels för att öka nyttan av länkade data resursen dels för att kunna konsumera länkade öppna data från externa källor till Nobel Medias egna digitala kanaler. I samband med detta arbete utvecklar vi en länkade data cache för att säkerställa stabil och snabb tillgång till de extrna källorna, och en länkade data browser för att underlätta utforskandet av datamängden.


Webbinarier hittils i denna serie: