The following post is published in Swedish to inform about the activities of the ongoing VINNOVA-funded project “Strengthening competence in Linked Open Data – dialog, webinars and white paper“.


Projektet “Kompetensförstärkning kring länkade öppna data – dialog, webbinarier och vitbok” anordnar ett flertal webbinarier om hur länkade (öppna) data används i praktiken.

I det andra webbinariet kommer Henrik Summanen att prata om hur länkade öppna data används på Riksantikvarieämbetet:

Riksantikvarieämbetets erfarenheter kring länkade öppna data

Talare: Henrik SummanenRiksantikvarieämbetet
När: den 4 april 2014, kl 14-15
Var: Google Hangouts on Air

Sammanfattning: RAÄ har under de senaste åren arbetat offensivt inom det digitala området. Arbetet har allt mer tagit riktningen mot länkade öppna data. Tanken med detta webbinarium är att beskriva RAÄs process och att analysera de strategiska valen.


Webbinarier hittils i denna serie: