Finns det något skäl för att öppen källkod inte ska ligga till grund för öppna data?

När behovet av att hålla ordning på ökande datamängder blir akut funderar många organisationer på att skaffa en datakatalog. Om hantering av öppna data är viktig, vilket den blir blir för allt fler, är en öppen datakatalog ett naturligt val.