Riksarkivet

,

Riksarkivet har särskilt ansvar för den statliga arkivverksamheten och för arkivvården i landet. Riksarkivets huvuduppdrag är att säkerställa samhällets behov av en långsiktig informationsförsörjning som garanterar innehåll, sammanhang och äkthet. Arkiv bevaras för att användas och en ökad användning är Riksarkivets främsta drivkraft.

Riksarkivet använder EntryScape i flera områden.
I sitt uppdrag att driva öppna data i Sverige har Riksarkivet använt EntryScape Registry och Blocks för att bygga en lättanvänd portal, öppnadata.se, och en 100% självservice-miljö för datapublicister, registrera.oppnadata.se. Se vår bloggpost Öppna data – nu i ett format som är användbart för alla.

Kulturarvs-kopplat material i TORA, ett topografiskt register, görs nu som länkade data. Det är ett radikalt sätt att förenkla användningen av arkivdata på nätet. Läs om TORA här.

Färdigheter

, , ,

Upplagt på

2018-06-18