Försäkringskassan – en viktig del av samhällets fortsatta digitalisering

Försäkringskassan har öppnat upp sina data och statistik för att skapa sociala fördelar för allmänheten och öka insynen i myndighetens verksamhet. Att tillgängliggöra sin information blir också en naturlig förlängning av offentlighetsprincipen.

Försäkringskassan

Ökad insyn för allmänheten

Teknik är viktig del i ett inkluderande samhälle. Medborgare och företag kräver numera att få bli delaktiga i utformandet av regler och policies, samt att få tillgång till olika tjänster som är direkt relaterade till deras dagliga liv eller verksamhet. Genom att öppna upp sin information förverkligar Försäkringskassan den visionen.

– Tillgång till förstahandsinformation med pålitliga ägare blir allt viktigare i dagens samhälle, säger Eric Hjelmestam, VD på MetaSolutions, och fortsätter:

– För oss innebär det att erbjuda mer strukturerade och metodiska processer för datapublicering. Det är också därför vi har varit en integrerad del av utvecklingen av Försäkringskassans öppna datapublicering. Vi gör det möjligt med EntryScape.

Försäkringskassans uppdrag är att fördela majoriteten av de förmåner som ingår i det svenska socialförsäkringssystemet. Att använda öppen data och publicera den på dataportal.se är ett viktigt steg att öka allmänhetens insyn då det gör det bekvämare att få tillgång till myndighetens statistik. Försäkringskassan har i sin tur etablerat en egen kanal för att nå ut till och locka till sig teknikutvecklare.

– Man kan säga att öppna data är som att ha ett bord i en reception, där all information är tillgänglig för alla, säger Åsa Holmberg, som arbetar med projektet på Försäkringskassan.

Myndigheten publicerar nu sina öppna data med DCAT-AP-metadatastandard, och i dagsläget är det främst material i kommaseparerade värden (CSV). Försäkringskassans API:er kan alltså användas för att skapa ännu fler användbara tjänster och applikationer.

Försäkringskassan uppmanar också företag, privatpersoner och utvecklare att ta kontakt med dem och ge förslag på vilken information de vill ha tillgång till. Det är bara att höra av dig och berätta vilken data Du vill ha!

Ta del av fler kundcase