Långsiktig investering i ett transparent och demokratiskt samhälle

Kronofogden öppnar nu ännu fler datamängder. Det gör de för att på allvar svara upp mot allmänhetens, medias och inte minst andra offentliga aktörers behov av och intresse för myndighetens data.

Kronofogden

Fokus på publicering av öppna data

Kronofogden tar fram statistik inom olika områden som skuldsättning, vräkning, betalningsförelägganden, brottslighet, konkurser och flera andra kategorier inom sitt specifika verksamhetsområde – data som nu tack vare satsningen på öppna data-publiceringar enkelt kan användas och återanvändas fritt, vilket i sin tur kan resultera i helt nya lösningar och tjänster baserat på myndighetens information.

Naturvårdsverket, Skatteverket och Göteborgs stad har tjänat som inspirationskällor under Kronofogdens öppna data-projekt. Målet var att hitta en långsiktig, stabil lösning som var enkel, som redan används av andra offentliga aktörer och att hitta en plattform där datat alltid är korrekt beskrivna enligt standarden DCAT-AP. En nyckelfärdig lösning var alltså ett viktigt kriterium. Myndighetens val föll därför på MetaSolutions EntryScape Catalog.

– Vi undersökte relativt tidigt vilket lösningsstöd vi behövde både för att få enkelhet i det dagliga arbetet men också för att få långsiktighet i förvaltningen och undvika person-beroenden. I EntryScape kan vi skapa nya distributioner som API:er och starta arbetet med kandidater på nya datamängder, dvs. med undersökning om datamängden kan publiceras. MetaSolutions har också varit centrala för oss med sin domänkunskap om öppna data, behöver vi hjälp svarar de snabbt och precist, säger Patrik Fälth, huvudarkitekt och kontaktperson för öppna data på Kronofogden.

Mycket av Kronofogdens fokus har även legat på att ta fram en långsiktig, övergripande process för publicering vilket har resulterat i att myndigheten nu har en intern organisation med ett löpande uppdrag att fokusera på öppen data-publicering.

– Vi insåg tidigt att ett långsiktigt arbete krävde förankring och etablering av en organisation för öppna data, något vi gjorde 2017. Vi arbetade parallellt med att öka myndighetens kunskap samtidigt som vi tog fram processbeskrivningar, webbsida och verktygs-utbildningar för att tillgängliggöra datamängder.

All öppen data från Kronofogden publiceras nu med automatik på den svenska portalen dataportal.se som även den är utvecklad av MetaSolutions. Från dataportal.se sprids också Kronofogdens information vidare till den europeiska portalen för öppna data. Det material som tagits fram finns publicerat på kronofogdens webbplats.

– Idag har vi publicerat sex datamängder och har ett antal kandidater under utredning. Vi har bara börjat, fastslår Patrik.

Ta del av fler kundcase