Göteborgs stad

Göteborgs stad

Göteborg är Sveriges näst största stad, med över 500 000 invånare och 1,1 miljoner i regionen. Som en hamnstad har Göteborg alltid arbetat för öppenhet och utbyte med andra. Med tanke på detta är det ingen överraskning att staden nu lägger stor vikt vid öppna data.

År 2016 införde staden EntryScape Catalog för publicering av öppna data. Huvudsyftet var att skapa en plattform med korrekt beskrivna dataset, enligt DCAT-AP-standarder, för att optimera distributionen. En nyckelfärdig lösning var ett viktigt kriterium vid valet av system.

”När vi valde EntryScape Catalog från Meta Solutions valde vi också den plattform som bäst stöder standarder och där utvecklingen också påverkas av svenska aktörer. Det var viktigt för oss.”
Kim Lantto, utveckling, Göteborgs stad

 

Färdigheter

Upplagt på

2018-05-07