European Commission Joint Research Center

Joint Research Centre (JRC) är Europeiska kommissionens vetenskaps- och kunskapstjänst som driver forskning för att ge oberoende vetenskaplig rådgivning och stöd till EUs beslutsfattare.

MetaSolutions EntryScape Catalog hanterar och tillgängliggör en ständigt ökande mängd forskningsdata som publiceras öppet.

Joint Research Centre

Färdigheter

Upplagt på

2018-04-29