I Västra Götaland jobbar man tillsammans med öppna data – det ger resultat för alla

Ibland är det svårt att komma i gång, även med öppna data. I Västra Götaland har man gjort något åt det, med ett samarbete mellan kommunerna som initierats på regionsnivå. Resultaten har inte låtit vänta på sig.

Västra Götaland

Öppna data ska bli en naturlig del av verksamheternas arbete

Ett problem som återkommande nämns vad gäller öppna data, samt även för andra arbetsuppgifter inom den offentliga sektorn i Sverige, är bristen på samordning och nationella standarder. Det blir helt enkelt för jobbigt för alla kommuner och myndigheter, speciellt de mindre, att komma i gång med arbetet. Dessutom kan det saknas intresse på sina håll.

I avsaknad av statlig styrning är det upp till var och en av de organisationer som har lagkrav på sig att publicera data att ta tag i arbetet. Det blir naturligtvis lättare att göra om man sluter sig samman med andra som har samma behov. Det har man insett i Västra Götaland och dragit i gång ett ambitiöst projekt.

– Vi jobbar för att öppna data ska bli en naturlig del av verksamheternas arbete med sina informationstillgångar, för en ökad digitalisering i Västra Götaland. Det kommer att leda till nya tjänster för medborgarna och till nya arbetstillfällen, säger Tore Johnsson, regional digitaliseringskoordinator i Västra Götalandsregionen.

Undanröjer hinder

I nuläget har 15 av de 49 kommunerna i regionen anslutit sig till projektet, och fler är på gång. Man tror på ytterligare fem eller sex innan året är slut. Arbetet startade med en förstudie för två år sedan och för ett år sedan togs ett beslut om en treårig satsning.

Vad gör man rent konkret?
– Vi erbjuder kostnadsfri hjälp och information från ett antal experter med att komma i gång med öppna data. Vi har en plattform med en portal för att publicera öppna data. Vi erbjuder gratis informationsträffar och konsulthjälp till självkostnadspris, berättar Tore Johnsson.

Det här täcker in de tre kanske största hindren mot att jobba med öppna data: brist på kunskap för att komma i gång, en plattform för att publicera och ett skyltfönster för att presentera och distribuera öppna data. Plattformen som används är MetaSolutions EntryScape.

Under sommaren bjöd man in till sex stycken digitala informationsträffar, eller ”manglingar” som Tore Johnsson kallar dem, på 2,5 timmar med information om öppna data. Hela 127 personer deltog, vilket tyder på ett stort intresse för öppna data.
– En inspirationskälla är det arbete som gjorts i Lombardiet i norra Italien, där man fått med även små kommuner.

Just Lombardiet är extra intressant, eftersom det finns riktigt små kommuner i Italien. Det visar sig ofta att det är små organisationer och kommuner som har mest att vinna på samarbete, eftersom de oftast har mindre resurser för att ta fram egna lösningar. Det gäller även i Sverige, därför är det glädjande att Dals-Eds kommun med cirka 4 800 invånare var första kommun att gå med i Västra Götalands projekt för öppna data, utöver grundarna Göteborgs Stad, Skövde kommun och Västra Götalandsregionen.

Ser framtid på riksnivå

Det slutgiltiga målet med projektet är att det inte ska behövas, att arbetet med öppna data ska ha tagit fart på allvar och kunna leva vidare av egen kraft. Innan dess finns det några olika ambitioner, till exempel att ha med 30 – 35 kommuner inom tre år. En annan ambition, eller önskan, som inte är upp till Tore Johnsson och hans kollegor att uppfylla själva, är att bidra till nationell samordning vad gäller öppna data.

– Vi hjälper gärna Dig med att skala upp arbetet till nationell nivå, med rikstäckande standarder. Det skulle gå att göra ganska enkelt med en del tillägg till det arbete vi gjort. Vi ser inga problem med att göra detta på en nationell myndighets uppdrag.

Slutligen, vad finns det för data från Västra Götaland att titta på och använda? Det ser man på Dataportal Väst. Där finns bland annat data om miljön, befolkningen, utbildning, kultur, sport, samt mer allmän information om regionen och om Sverige, och en hel del annat.

Ta del av fler kundcase