Ett öppet samhälle – Creative Commons har nyckeln

Kristina Alexanderson är projektledare hos Internetstiftelsen

Creative Commons-licenser är en viktig del av ett öppet samhälle. Tack vare dem blir det tydligt hur öppet innehåll av olika typer får användas. Öppna data kan med fördel publiceras med en Creative Commons- licens. Kristina Alexanderson på Internetstiftelsen förklarar hur det fungerar och vilka fördelar som finns.

Kristina Alexanderson som är projektledare på Internetstiftelsen har mycket erfarenhet från arbete med Creative Common-licenser, bland annat som projektledare för Creative Commons Sverige. Hon framhäver att ett av de viktigaste syftena med Creative Commons är att tydliggöra hur verk som är skyddade av upphovsrätt får användas, vad den som använder ett verk får göra och hur upphovspersoner ska omnämnas. Den här tydligheten gör att det blir enklare att dela med sig av och använda verk som ska vara fritt tillgängliga i olika grad.

Do you want to read this text in English? Click here!

Creative Commons är en ideell, internationell organisation som har skapat sex olika licenser som kan användas för varumärkesskyddat (copyrightskyddat) innehåll av olika typer. Creative Commons-licenser kan användas för en stor mängd olika sorters innehåll och verk, som artiklar och andra texter (till exempel blogginlägg), böcker, teaterpjäser, filmer, musik, fotografier och webbplatser. Det handlar om verk som har en verkshöjd.

– Creative Commons-licenserna förenklar öppenhet. Det blir tydligt hur ett verk får användas. Det bidrar till att skapa en kultur kring öppenhet, säger Kristina Alexanderson.

En starkt bidragande orsak till att Creative Commons-licenser blivit populära är att de används flitigt för innehåll som görs tillgängligt i Wikipediasfären.

– Wikipedia har varit en stark orsak till att Creative Commons-licenser blivit populära. Användningen där innebär ett erkännande, säger Kristina Alexanderson.

Regler på olika nivåer

Att Creative Commons-licenser används över hela världen förenklar hanteringen av skillnader mellan lagstiftning i olika länder. Om ett verk delas med hjälp av en Creative Commons-licens gäller reglerna som anges i licensen över hela världen.

Det finns sex olika typer av Creative Commons-licenser, som innehåller olika villkor. Enkelt uttryckt finns allt från en licens som i princip inte ställer några krav på hur ett verk får användas, till licenser med mer strikta krav. Kraven kan till exempel gälla hur ett verk får användas, eller hur upphovspersonen till ett verk ska omnämnas (vilket brukar kallas attribuering).

Läs också: Creative Commons främjar öppen och delad användning av data

– Det finns olika typer av Creative Commons-licenser för att det ska gå att hantera olika intentioner. Ett exempel på ett villkor i en licenstyp är att ett verk inte får användas i kommersiella sammanhang, men att det kan användas fritt i andra sammanhang, förklarar Kristina Alexanderson.

Dela det här blogginlägget i dina sociala kanaler!

Ju färre villkor som ställs i en licens, desto enklare blir det att använda verket som en licens gäller för. Att det finns olika Creative Commons-licenser att välja mellan innebär flexibilitet för en upphovsperson som vill dela med sig av ett verk. Myndigheten för Digital Förvaltning (Digg) och Patent- och Registreringsverket (PRV) rekommenderar offentlig sektor att använda Creative Commons Zero (CC0) som även kallas Public Domain (PDM, eller Public Domain Mark).

Passar för öppna data

Creative Commons-licenser kan även användas för data, både för hela datamängder eller enbart för metadata. Det är vanligt att Creative Commons-licenser används för öppna data, till exempel för datamängder som publiceras på Sveriges dataportal. Det innebär att det blir tydligt hur en datamängd får användas.

Creative Commons-licenser är inte avsedda för programvaror. Där passar olika typer av öppna licenser, som GPL, Apache eller MIT, bättre. Creative Commons-licenserna är till stor del inspirerade av just GPL. Creative Commons-licenser kan däremot användas för dokumentation till programvaror. Det gör det möjligt för exempelvis myndigheter, regioner och kommuner att billigt och enkelt anpassa dokumentationen från leverantören till egen verksamhet och behov.

Sammanfattningsvis kan Creative Commons-licenserna ses som standarder som tydliggör hur olika typer av verk och innehåll som är upphovsrättsskyddat får användas. Det förenklar öppenhet som är till nytta för samhället, offentlig förvaltning, näringslivet och medborgare.

Lär dig mer om öppna data.

Läs mer om EntryScape Free eller Ladda ned vår guide "Kom igång med öppna data"