Creative Commons främjar öppen och delad användning av data

CC BY Sara Jordan Photography

Även om en datamängd är öppen så kan det finnas önskemål om att styra hur den används, i vissa avseenden. Ett exempel är att upphovspersonen ska nämnas när datamängden används. För att lyckas med det krävs en licens för datamängden. Creative Commons är en internationellt vedertagen standard för sådana licenser.

Du har kanske hört eller sett begreppet Creative Commons, men vet du vad det står för? Creative Commons är en global ideell organisation, med en svensk filial, som är mest känd för att ha skapat sex olika licenser som kan användas för varumärkesskyddat (copyrightskyddat) innehåll av olika typer. Organisationen jobbar även med att skapa och tillhandahålla verktyg som underlättar användningen av dess licenser.

Do you want to read this text in English? Click here!

Connor Benedict har titeln Open Culture Coordinator, öppen kultur-koordinator, på organisationen Creative Commons. Han beskriver användningen av Creative Commons-licenserna som ett verktyg som kan användas för att underlätta tillgängligheten och spridningen av innehåll och verk inom kultursfären.

– På Creative Commons tror vi verkligen på nyttan med att göra kulturarv tillgängliga på ett öppet sätt. Det bidrar till dynamiska samhällen som utvecklas i en positiv riktning, säger Connor Benedict.

Han beskriver användningsområdena för Creative Commons-licenser som ”gallerier, bibliotek, arkiv och muséer”. På engelska används den snitsiga förkortningen GLAM (galleries, libraries, archives, museums). Sådana organisationer tillhandahåller resurser för nöje, utbildning och forskning och främjar kunskap i största allmänhet. Det är positivt för kreativitet och innovation.

– Människor stärks genom att sådana här samlingar görs öppet tillgängliga, delbara och återanvändbara, både fysiskt och online, förklarar Connor Benedict.

Creative Commons skyddar och sprider verk

Creative Commons-licenser är användbara för en mängd olika typer av innehåll och verk, såsom artiklar, böcker, filmer, musik och fotografier, till och med webbplatser och blogginlägg. Det är värt att notera att Creative Commons inte rekommenderar användning av sina licenser för programvaror; istället föreslår de användningen av andra fria och öppna licenser som är mer passande för sådana ändamål.

En central princip för de flesta Creative Commons-licenserna är att man kan använda innehåll och verk som skyddas av dessa licenser, förutsatt att man tydligt nämner skaparen eller licenshavaren (det kallas attribuering).

Läs också: Ett öppet samhälle – Creative Commons har nyckeln

Det finns olika aspekter som skiljer de olika Creative Commons-licenserna åt. Till exempel, om du använder ett verk, måste du göra ditt eget verk tillgängligt under samma licens. Dessutom är det inte tillåtet att använda det skyddade materialet på ett sätt som genererar inkomster. En annan viktig punkt är att bara hela verket får kopieras, distribueras, visas eller på annat sätt användas; det är alltså inte tillåtet att använda delar av verket som en del av något annat. Dock finns det situationer där du kan använda det skyddade materialet i förändrad form eller som en del av andra verk.

Man kan sammanfatta det som att Creative Commons-licenserna har två huvudsakliga syften:

· Skydda material (innehåll och verk) av olika slag, så att det används och sprids på ett sätt som upphovspersonerna och/eller licenshållarna vill.

· Göra det enkelt att göra material tillgängligt och att sprida, dela och återanvända material.

Creative Commons och öppna data

Beskrivningarna ovan klargör att Creative Commons-licenserna fyller en viktig roll för att skydda och sprida olika typer av innehåll och verk. Men hur är de relaterade till data, och mer specifikt öppna data?

– Data har ett potentiellt värde om de kan spridas mellan organisationer på ett lagligt sätt. Det görs allt oftare med öppna standardiserade lösningar som Creative Commons-licenserna, säger Connor Benedict.

Dela det här blogginlägget i dina sociala kanaler!

Ett exempel är att de som äger samlingar av olika slag, till exempel museum, kan göra både material och information om materialet tillgängligt för publik användning genom att använda Creative Commons-licenserna. Det här är möjligt genom att göra material och information maskinellt läsbar, om det är lämpligt, vilket ökar chansen att information visas i populära söktjänster som Google.

Principerna för öppenhet som är grunden för Creative Commons-licenserna kan appliceras både på ett verk och på information om verket, eller på en digital representation av ett verk. Eller för att tala klarspråk: så väl en tavla och en text om tavlan, som en bild på tavlan som visas på en webbplats, kan göras tillgängliga med en Creative Commons-licens.

Creative Commons ger fler innovationer

Men varför ska man bry sig om det här?

– Creative Commons-licenser och -verktyg möjliggör öppen tillgång till våra kulturarv. Det skapar fler tillfällen för chansartade innovationer och förenklar utvecklingen av nyskapande applikationer på webben. Det finns många idéer som bara kan realiseras tack vare öppen tillgång till kulturarv, förklarar Connor Benedict.

Som ett exempel nämner han det publikt tillgängliga arkivet med ljudinspelningar som publiceras av det amerikanska kongressbiblioteket. I det kan man inte bara söka efter och lyssna på inspelningar, utan även använda inspelningarna i egna verk.

Vill du publicera öppna data? Testa EntryScape Free!

En poäng med att använda en Creative Commons-licens för en datamängd som publiceras som öppen är en möjlighet att styra hur datamängden används, till exempel vad gäller att nämna upphovspersonen eller licensägaren. Eftersom Creative Commons-lösningar är vedertagna internationellt underlättar användningen av dem att sprida data.

I grund och botten är grundtankarna för å ena sidan öppna och delade data, och å andra sidan Creative Commons de samma: tillgång till data, samt annat innehåll och olika typer av verk, ska vara enkel för alla. Creative Commons går bara några steg längre i vissa avseenden.

– Creative Commons med Creative Commons Zero (CC0), licensen för att licensiera något som allmän egendom, är idag det som alla använder för att publicera öppna data på riktigt. Den är väldigt enkel att välja som licens med EntryScape och är ett fantastiskt stöd för att göra det enklare att möjliggöra användning av öppna data, säger Matthias Palmér, medgrundare och Chief Technology Officer för MetaSolutions.

Datahantering

Läs mer om EntryScape Free eller Ladda ned vår guide "Kom igång med öppna data"