Rivstart med kurs om öppna data i Malmö

Tekniska plattformar är viktiga för att lyckas hantera öppna och delade data. Men i Malmö framhåller man ännu mer vikten av utbildning och information. Det har lett till deltagande i MetaSolutions inledande utbildning om öppna data. Efter kursen ville flera deltagare veta mer om öppna data.

Maria Thernström är tjänsteägare för öppna data och Johan Hansen är verksamhetsutvecklare i Malmö stad. De jobbar båda på serviceförvaltningens IT- och digitaliseringsavdelning och är engagerade i arbetet med öppna data. I månadsskiftet mellan augusti och september deltog de tillsammans med 25 kollegor i MetaSolutions kurs Kom i gång med öppna data del 1. Det skedde i digital form, vid två tillfällen.

– Många av kursdeltagarna blev engagerade och efteråt ville flera veta mer om öppna data, berättar Maria Thernström.

– Utbildningarna var bra, speciellt det andra tillfällen efter att vi gett feedback på delar av innehållet till MetaSolutions, säger Johan Hansen.

Han sätter fingret på en utmaning med den här typen av kurser. Olika organisationer har ofta olika förutsättningar och behov. Dessutom kan det skilja mycket åt vad gäller förkunskaper och behov mellan deltagarna vid ett kurstillfälle. Ju mer information den som ger kursen får om deltagarna och dess roller, desto större chans att den blir lyckad.

Workshop nästa steg

Vitsen med en grundläggande utbildning är inte att genomföra praktiska övningar med publicering av öppna data, utan att sprida kunskap om vad öppna data är och vad de kan användas till.

– Kursen tog upp vad öppna data betyder, så väl nationellt och på EU-nivå, som på lokal nivå. Den tog också upp viktiga standarder och specifikationer, säger Maria Thernström.

Nästa steg är att hålla workshop på webben inom fyra områden som är viktiga för Malmö stad, till exempel om positionerings- och geodata och om ”det smarta samhället”. Tanken är att få ett bättre grepp om hur öppna och delade data kan bidra till effektivare verksamhet.

– Genom att jobba proaktivt med öppna data kan vi automatisera och kvalitetssäkra arbetet med data. Det är något som vi har pratat om, säger Maria Thernström.

Utbildning är ett viktigt steg på vägen. Den tydliggör inte minst utmaningar som man behöver ta tag i.

– Det är till exempel ofta svårt att ta reda på vem som äger olika datamängder. Det pratas ofta om systemförvaltning i organisationer, men inte lika ofta om informationsförvaltning, säger Johan Hansen.

Regionalt samarbete om öppna data

Malmö stad kom i kontakt med MetaSolutions utbildning via det regionala samverkansprojektet S2i2 (Skånsk Samverkan för Innovativ Informationshantering). Malmö stad använder för närvarande en annan plattform för att hantera öppna data än MetaSolutions EntryScape. Men man har inte upplevt några problem med det vad gäller MetaSolutions utbildning.

– Plattformar är sekundära när det gäller att öka medvetenheten om öppna data. Det är viktigare med information om vad öppna data är och om standarder och specifikationer, samt att bidra till samarbete och utveckling, säger Maria Thernström.

Deltagande i S2i2 har för Malmö stad lett till samarbete med andra kommuner i Skåne. Man har även utbytt erfarenheter i andra sammanhang, till exempel under Helsingborg stads arrangemang H22 som du kan läsa om i intervjun med Klara Århem.

Positiv till testmiljö

Malmö stad har även fått gratis tillgång till MetaSolutions produkt EntryScape Catalog som testmiljö, en testbädd som helt följer nationell rekommendation DCAT-AP-SE och är helt gratis att ta del av för alla kommuner i Skåne. Det återstår att se hur mycket Malmöfolket kommer att använda den, men Maria Thernström är positiv till möjligheten rent generellt.

– Det är jättebra att det finns en testbädd. Det är många kommuner som inte har en plattform för öppna data och inte har dedicerade resurser inom öppna data, säger hon.

Maria Thernström och Johan Hansen framhåller öppna datas viktiga roll för digitalisering.

– Öppna data är verkligen digitalisering. Att publicera öppna data är ett bra sätt att tillgängliggöra data för olika målgrupper och olika syften på ett strukturerat och effektivt sätt, avslutar Maria Thernström.

Länkar

Vill du ta del av testbädden EntryScape som är gratis för kommuner i Skåne? Läs mer här.

Läs mer om projektet S2i2 här

Läs mer om testbädden EntryScape som är gratis inom S2i2 här.

Läs mer om EntryScape Free eller Ladda ned vår guide "Kom igång med öppna data"