Kunderna visar vägen framåt för EntryScape

Kunderna visar vägen - EntryScape

Under juni har MetaSolutions låtit genomföra en undersökning som visar på en mycket hög andel nöjda kunder. En viktig lärdom från undersökningen är att kunderna vill ha mer interaktion med MetaSolutions, så nu är det bara att kavla upp ärmarna och jobba ännu hårdare.

Det är det välkända undersökningsföretaget Mistat som har gjort en enkätundersökning bland MetaSolutions kunder. Undersökningen har mätt vedertagna ”nöjd kund index”. De svarande är till 55 procent från myndigheter och 40 procent från kommuner.

Både användare av EntryScape och ansvariga inom organisationerna deltar i undersökningen. Undersökningen rör samtliga tjänster som finns under EntryScapeparaplyt, med tonvikt på Catalog. Extra glädjande är den stora mängden fritextkommentarer med önskemål och synpunkter.

– Tysta kunder är det värsta man kan ha. Jag är väldigt glad att våra kunder har åsikter om det vi gör, säger Eric Hjelmestam, vd på MetaSolutions som är leverantören av tjänsten EntryScape för att hantera öppna data.

Levererar hög kundnöjdhet

Sammanfattningsvis visar undersökning ett mycket högt värde för NKI (nöjd kund index). Strax över 77 procent är nöjda eller mycket nöjda med MetaSolutions i stort. Det finns små variationer, till exempel att chefer är lite mer nöjda än andra och att de som jobbar på myndigheter är lite mer nöjda än de som jobbar på kommuner. Men allra viktigast är att ingen har uttryckt missnöje vad gäller helhetsomdömet om MetaSolutions.

Bilden är densamma vad gäller helhetsomdömet om EntryScape. 88 procent är nöjda eller mycket nöjda, och ingen är missnöjd.

För att hitta saker att jobba vidare med får man leta bland svaren på de mer detaljerade frågorna. Uppenbarligen är det någon som fått vänta lite på att få svar på sina frågor och någon som upplevde det som krångligt att bli kund hos MetaSolutions. Närmare bestämt tycker två svarande att de fått vänta för länge och en tycker att det var ”ganska krångligt” att bli kund. Det går att leva med ett sådant utfall, även om det naturligtvis alltid finns utrymme för förbättring.

Vill bli mer involverade i utvecklingen

De fritt formulerade svaren på frågan ”Vad skulle du vilja att vi ändrade eller lade till i EntryScape?” är många och utgör en källa för MetaSolutions att utveckla vidare ifrån. Det finns allt från detaljerade önskemål om att skapa en koppling till Google Dataset Search, till en förfrågan om tydligare information om hur metadatakategorier ska användas.

Den här typen av önskemål underlättar så klart för MetaSolutions att ta beslut om vilka nya funktioner som ska byggas. Ett framfört önskemål från en kund om att bli mer involverad i ”utvecklingsinsatser” understryker det.

– Det är mycket positivt att undersökningen visar på ett stort intresse både för att skapa ett användarforum och för ett utökat utbud av utbildningar. Vi kör igång detta omgående, säger Eric Hjelmestam.

Men mest glädjande av allt är nog att hela 95 procent av alla som deltog i undersökningen rekommenderar MetaSolutions och företagets produkter till andra. Hela 17 procent säger sig till och med vara beredda att rekommendera MetaSolutions även till personer som inte har efterfrågat några råd, vilket är mycket inspirerande.

Slutsatsen är alltså att folket på MetaSolutions kan lägga sig på sofflocket under sommaren, med tanke på att kunderna är nöjda?
– Nja, semester ska vi ha, men undersökningen ger framför allt inspiration till att jobba ännu hårdare på den redan inslagna vägen, säger Eric Hjelmestam.

Läs mer om EntryScape Free eller Ladda ned vår guide "Kom igång med öppna data"