Hur “bra” är din verksamhet på öppna data?

Struktur Bowling Skor Compressor

Det offentliga Sverige är i många avseenden väldigt duktigt på digital förvaltning. Vi ligger ofta i framkant och håvar in flertalet topplaceringar i jämförelse med många andra länder. Men när det kommer till hanteringen av öppna data är vi i botten.

Quiz: Hur långt har ni kommit på digitaliseringsresan?

Det är OECD, Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, som har rankat 33 länder för att jämföra den offentliga förvaltningen. När det kommer till hur det offentliga Sverige hanterar öppna data rankas vi först på plats 32 av 33 – endast bättre än Litauen. Medan Sverige återfinns i topp inom många områden kopplat till digitalisering och utveckling.

Vad det beror på är såklart svårt att summera i en artikel. Däremot kan vi konstatera att saker och ting äntligen börjar att röra på sig i rätt riktning. Bara det senaste halvåret har vi sett en rad initiativ och krafttag för att vända den negativa trenden – allt för att den digitala förvaltningen av öppna data ska få ett uppsving.

Flera initiativ på gång

Så sent som i slutet av april presenterade DIGG, SKR och Internetstiftelsen en ny satsning som ska få fler inom offentlig sektor att använda och tillgängliggöra öppna data. Startskottet var ett heldagsseminarium i början av juni där över 100 deltagare i beslutande positioner från både Kommuner eller Myndigheter deltog. I höst får konferensen Internetdagarna ett välkommet tillskott i form av ett kunskapsspår om öppna data.

Det har även skapats olika typer av initiativ för att öka samarbetet mellan relativt självständiga regioner, kommuner och myndigheter. Nationell skalning öppna data, eller “NSÖD”, är ett av de starkaste initiativen som ska få bukt på utmaningarna. Satsningen finansieras av Vinnova och drivs framåt av RISE (Research Institutes of Sweden). MetaSolutions finns med som projektleverantör.

Det finns också olika typer av utbildningar tillgängliga, bland annat en heldagsutbildning på Goto10 i Stockholm och vi på MetaSolutions har anordnat webbinarier på temat introduktion till öppna data.

Hur “bra” är din verksamhet?

Vi ser att behovet av kunskap kring öppna data är stort. En majoritet av utbildningen behöver ligga på en grundläggande nivå för de som tar första steget, men snabbt kommer frågor kring hur den egna organisationen står idag.

Så hur kan du skaffa dig en uppfattning av era förmågor och hur din organisation ligger till när det kommer till hantering av öppna data? Vi på MetaSolutions har gjort ett quiz, en så kallad självskattning, för att er organisation ska förstår hur ni ligger till – och vad ni kan göra för att utveckla ert arbete med öppna data. Lycka till!

Läs mer om EntryScape Free eller Ladda ned vår guide "Kom igång med öppna data"