Öppna data viktig byggsten i hållbara smarta städer

Charlie Gullström KTH

Charlie Gullström på KTH jobbar med att bygga framtidens hållbara städer. En viktig ingrediens är tillgång till öppna data, vilket har lett till ett samarbete med MetaSolutions.

– Länkade data är en tillgång om säkerhet och etik tillgodoses, säger Charlie Gullström arkitekt och forskare på KTH.

Charlie Gullström uttrycker sig försiktigt när hon pratar om vikten av att ha tillgång till data för att skapa hållbara städer. Men en rimlig tolkning av det hon säger är att öppna data är bränslet som sätter fart på byggandet av hållbara städer.

Hon beskriver hållbarhet vad gäller smarta städer som att skapa en helhet baserad på miljömässiga, sociala och ekonomiska faktorer. Krydda anrättningen med nya affärsmodeller, i vilka man både utnyttjar och bidrar till skapandet av hållbara städer. I de allra flesta exempel kommer tillgång till data från olika källor in i bilden. Och det handlar ofta om öppna data.

Sharing Cities är dels ett internationellt initiativ, dels ett svenskt Vinnova-finansierat program, inom ramen för skapandet av hållbara städer. Programmet omfattar fyra testbäddar för att undersöka vilken roll delningsekonomi och digitalisering spelar för hållbar utveckling i svenska städer.

Hållbara städer och öppna data

Charlie Gullström fungerar som projektledare för Stockholmsdelen av satsningen. Det innefattar att främja samarbete och lärande, och att undersöka och experimentera med nya lösningar. Kronan i juvelen är Hammarby sjöstad 2.0 som startade som ett medborgarinitiativ för att sänka energikostnaderna i den populära stadsdelen precis söder om Södermalm i Stockholm.

Hur kommer MetaSolutions med tjänsten EntryScape för att hantera öppna data in i bilden?
– Vi har möjlighet att experimentera med EntryScape för att jobba med öppna data och öppna api:er. Det underlättar att skapa skalbara och replikerbara lösningar, säger Charlie Gullström.

Inte bara teknik

Att forsknings- och tillämpningsområdet hållbara städer är ganska färskt visar sig bland annat i att det råder en viss begreppsförvirring. Hur skiljer sig till exempel begreppet ”hållbara städer” från ”smarta städer”?

– Smarta städer handlar mycket om teknik. När vi pratar om hållbara städer lyfter vi även fram människor och sociala aspekter.

Charlie Gullström betonar kopplingarna mellan olika aspekter och att se till helheten.

– Med en socialt hållbar miljö i en stad kan man till exempel tänka sig att det skapas ett tryck för att bidra till en bättre miljö.

Väldigt förenklat kan man kanske säga att människor som blir glada av att umgås med varandra på ett bra sätt har lättare att komma ihåg att plocka upp skräp efter sig.

Dela på data

Det handlar inte bara om kontakter mellan människor, utan även om att dela på data. Annars skapas stängda tekniska plattformar av de olika aktörerna, med begränsad funktionalitet som följd. Och det handlar inte bara om hur data hanteras i de lösningar som skapas för hållbara städer.

– Även forskare och de som skapar lösningar för hållbara städer behöver dela på data. Utan tillgång till delade data blir samarbetet sämre.

Ytterligare en aspekt är kopplingen mellan data och den fysiska världen. Charlie Gullströms forskning handlar precis om det, att göra det lätt att röra sig mellan fysiska och virtuella rum. Hon framhåller att ju bättre den fysiska världen kan representeras med hjälp av digitala tvillingar och virtuella rum, desto mer ändamålsenliga kan tekniklösningarna bli.

Alla de olika aspekterna är intressanta för MetaSolutions som bygger lösningar för att hantera öppna data. Därav MetaSolutions engagemang i Sharing Cities.

Sharing Cities Sweden som pågår under åren 2017-2020 är en del av Viable Cities som finansieras av Energimyndigheten, Vinnova och Formas.

Läs mer om EntryScape Free eller Ladda ned vår guide "Kom igång med öppna data"