Kom igång med termer och begrepp

Lyckade utvecklingar med metadatahantering och öppna data behöver en stark grund med hantering av begrepp och termer. Denna kurs är till för dig som vill öka genomslaget med din metadata och öppna data.

Terms

Om utbildningen.

Vad är termer och begrepp kring metadata och öppna data? Varför är en ordentlig hantering av termer och begrepp en pusselbit för framgångsrik intern hantering av dokument och öppna data med hjälp av metadata?

Under denna avancerade halvdagskurs får du introduktion om termer och begreppshantering från ett konceptuellt perspektiv och praktisk kunskap. I slutet av kursen kommer du att ha:

  • Grundläggande förståelse om begrepp och termer, SKOS, RDFS och OWL.

  • Praktisk kunskap om hur du kan hantera dina begrepp och termer

  • Förståelse för hur hantering av begrepp och termer skapar värde internt och externt

  • Inspirerats av exempel på utveckling och användning av begrepp och termer

Intresseanmälan.

Utbildningsledare

Mattias Axell

Mattias Axell

Har sedan 2013 varit involverad i frågor kring öppna data. Arbetar huvudsakligen med att utbilda, rådge och stötta organisationer.

Mathis Palmér

Matthias Palmér

Har varit ledande i utvecklingen av tekniken kring öppna data och metadata. Idag leder han de mest avancerade och anpassade kurserna.

Eric Hjelmestam

Eric Hjelmestam

Sedan 2015 har Eric arbetat med att leda MetaSolutions och utbilda kunder kring öppna data och länkade data.