Geodata i kommuner – öppna data ger maximal samhällsnytta

Mattias Kinsch som är geodatachef i Kungsbacka kommun är engagerad [...]