Kronofogden ser öppna data som en långsiktig investering i ett mer transparent och demokratiskt samhälle

Patrik Fälth. Bildkälla: Kronofogden

Kronofogden öppnar nu ännu fler datamängder. Det gör de för att på allvar svara upp mot allmänhetens, medias och inte minst andra offentliga aktörers behov av och intresse för myndighetens data.

Kronofogden tar fram statistik inom olika områden som skuldsättning, vräkning, betalningsförelägganden, brottslighet, konkurser och flera andra kategorier inom sitt specifika verksamhetsområde – data som nu tack vare satsningen på öppna data-publiceringar enkelt kan användas och återanvändas fritt, vilket i sin tur kan resultera i helt nya lösningar och tjänster baserat på myndighetens information.

Naturvårdsverket, Skatteverket och Göteborgs stad har tjänat som inspirationskällor under Kronofogdens öppna data-projekt. Målet var att hitta en långsiktig, stabil lösning som var enkel, som redan används av andra offentliga aktörer och att hitta en plattform där datat alltid är korrekt beskrivna enligt standarden DCAT-AP. En nyckelfärdig lösning var alltså ett viktigt kriterium. Myndighetens val föll därför på MetaSolutions EntryScape Catalog.

Patrik Fälth, huvudarkitekt och kontaktperson för öppna data på Kronofogden: “Vi undersökte relativt tidigt vilket lösningsstöd vi behövde både för att få enkelhet i det dagliga arbetet men också för att få långsiktighet i förvaltningen och undvika person-beroenden. I EntryScape kan vi skapa nya distributioner som APIer och starta arbetet med kandidater på nya datamängder, dvs. med undersökning om datamängden kan publiceras. MetaSolutions har också varit centrala för oss med sin domänkunskap om öppna data, behöver vi hjälp svarar de snabbt och precist”, berättar Patrik Fälth.

Mycket av Kronofogdens fokus har även legat på att ta fram en långsiktig, övergripande process för publicering vilket har resulterat i att myndigheten nu har en intern organisation med ett löpande uppdrag att fokusera på öppen data-publicering.
“Vi insåg tidigt att ett långsiktigt arbete krävde förankring och etablering av en organisation för öppna data, något vi gjorde 2017. Vi arbetade parallellt med att öka myndighetens kunskap samtidigt som vi tog fram processbeskrivningar, webbsida och verktygs-utbildningar för att tillgängliggöra datamängder.”

All öppen data från Kronofogden publiceras nu med automatik på den svenska portalen oppnadata.se, som även den är utvecklad av MetaSolutions. Från oppnadata.se sprids också Kronofogdens information vidare till den europeiska portalen för öppna data. Det material som tagits fram finns publicerat på kronofogdens webbplats.

”Idag har vi publicerat sex datamängder och har ett antal kandidater under utredning, vi har bara börjat!” avslutar Patrik Fälth.

Om öppnadata.se och EntryScape:

Öppnadata.se är byggd på ett av de vanligaste verktygen för webbpublicering –
WordPress. Det är Metasolutions EntryScape Registry och Blocks som gör det möjligt att bygga en portal på en standardiserad webbplattform. Portalen har stöd för PSI-förteckningar och samordnad publicering (i samma metadata-format DCAT-AP) med hjälp av en steg-för-steg-guide.

Vad Kronofogden, Skatteverket, Skövde kommun och Göteborgs stad har gjort kan vi också göra för dig. Kontakta oss för en workshop!

Om Kronofogden:

Kronofogden är en statlig myndighet som arbetar med skulder. Vår vision är: Alla betalar och ingen blir överskuldsatt.

Regeringens uppdrag till oss är att vi ska:
Bidra till att säkerställa finansieringen av den offentliga sektorn, bidra till ett väl fungerande samhälle för medborgare och näringsliv och motverka brottslighet.
Läs mer på: kronofogden.se/omoss.html

För mer information kontakta:

Eric Hjelmestam, MetaSolutions, eric@metasolutions.se , Tel: +46 (0) 707 213449
Patrik Fält, Kronofogden, patrik.falth@kronofogden.se