Insikter

Sverige går miste om stora värden av öppna data

Sverige går miste om stora värden av öppna data Sverige har länge uppfattats som ett land i framkant vad gäller digital innovation. Trots detta blir vi frånåkta av andra Europeiska länder. Detta gäller särskilt innovation [...]

Undvik bluffakturor med ökad transparens

Undvik bluffakturor med ökad transparens Minska risken för bedrägerier, öka transparensen och minimera manuellt arbete kring inköp. Använd öppna data som en del i processen att förebygga dessa risker. Det är enkelt och sparar på [...]

Digitaliserat kulturarv med länkad data

Digitaliserat kulturarv med länkad data Riksarkivet i Stockholm är den myndighet som ansvarar för arkivverksamheten och arkivvården i Sverige. I exakt 400 år, sedan 1618, har myndigheten sparat och bevarat statlig information i omfattande arkiv. [...]

Till toppen