Med rätt personer flyger öppna data ut i Södertälje

Hur lyckas man med öppna data? För det första, låt de som vill publicera data som andra vill ta del av göra det. För det andra, hitta en lättanvänd plattform för publiceringen. Det är åtminstone framgångsreceptet för öppna data i Södertälje kommun.

Södertälje Kommun

Engagemang och plattform är A och O

För att komma i gång med öppna data är det väl bara att starta en utredning för att skapa intresse bland de motvilliga medarbetarna? Fel, fel, fel!

Så har man i alla fall inte gjort i Södertälje kommun. Tony McCarrick som är digitaliseringsstrateg i kommunen berättar att man i stället lämnade fältet fritt för, och gav stöd till, GIS-experter som redan hade publicerat data på egen hand, på kommunens hemsida.

Engagemanget fanns alltså där, liksom kunskapen och till viss del även färdiga publiceringar av öppna data som behövde formaliseras och paketeras. Och det gav resultat.

– Vi gjorde en förstudie och kom fram till att vi behövde en plattform för att hantera öppna data. Sedan hittade vi EntryScape från MetaSolutions, berättar Tony McCarrick.

Ytterligare en ingrediens i framgångsreceptet är vilka data man började med. Faktum är att folk i allmänhet är galna i kartor, och även i kartdata. Det faktumet har till exempel medarbetare på många tidningsredaktioner haft anledning att fundera över. Artiklar i ämnet blir ofta populära.

Geografiska data är inte bara spännande. Det finns ett stort antal nyttoaspekter, inte minst för markägare, vilket många är. Därför är data för GIS, som står för geografiskt informationssystem, ett bra första projekt för öppna data. Med andra ord, en av de berömda lågt hängande frukterna.

Det finns många beröringspunkter med vanliga medborgare och därför potential för både kommersiella och samhällsnyttiga tjänster.

– Man ska fråga sig vilka data som finns att publicera och vilka tillämpningar de kan användas till, säger Tony McCarrick.

Det går naturligtvis att vända på den strategin och börja fundera på vilka tillämpningar som är vettiga och sedan göra en inventering av data som behövs för dem. Eller att fundera på vilka data som finns och vilka tillämpningar som behövs samtidigt.

Den springande punkten är att arbetet med öppna data med fördel drivs av nyttoeffekter. Det ska inte vara grundat på ett abstrakt principbeslut om att ”öppna data är bra”. Och öppna data fyller också sin plats i ett större sammanhang.

–Vi har identifierat några huvudprocesser i arbetet med digitalisering och hantering av öppna data är en av dem, säger Tony McCarrick.

Hur har det gått med projektet med öppna GIS-data?
– Förstudien gjorde i våras och publiceringen av öppna GIS-data med den nya plattformen lanserades i slutet av 2018. Det har inte varit ett personalkrävande arbete alls och det har inte krävts någon speciell kompetens eller utbildning för dem som har jobbat med projektet.

Vad händer nu?
Nu undersöker vi var det finns data i kommunen. Vi som jobbar med digitalisering hjälper sedan folk att publicera data med EntryScape. Och vi måste naturligtvis jobba med allmänna aspekter som informationssäkerhet.

Ett pågående projekt finns på en skola där man jobbar med att använda GIS-data i Minecraft. Det låter spännande att använda riktiga geografiska data i virtuella världar som kan byggas av barn och ungdomar. Det ska bli intressant att se vad som händer med öppna data i Södertälje. En sak är klar, det underlättar att ha eldsjälar med i bilden, vilket Södertälje har i sina GIS-ingenjörer.

Ta del av fler kundcase