Skåne kraftsamlar kring öppna data – 5 kommuner och flera företag går i bräschen

I Skåne har man gjort en rivstart med öppna data. Med samordning av Region Skåne som bas är fem kommuner redan i gång och fungerar som föregångare för de övriga. Även näringslivet deltar, berättar Anna Gillquist på Region Skåne.

Bakom projektnamnet Skånsk Samverkan för innovativ Informationshantering (S2i2) finns flera intressanta initiativ för digitalisering i Skåne. Anna Gillquist som är regional digitaliseringskoordinator berättar om en satsning på öppna data som kommer att pågå under 2022 och en bit in på 2023:

– Våra mål är att samtliga 33 kommuner i Skåne ska komma i gång med öppna data och att öka näringslivets användning av öppna data. I projektet medverkar två klusterorganisationer, IUC och Media Evolution, för att fånga näringslivets behov och öka kunskapen om att använda öppna data, berättar Anna Gillquist.

Öppna data är en viktig komponent i hållbarhetsarbetet

Fem kommuner är drivande i öppna dataprojektet: Tomelilla, Landskrona, Malmö, Lund och Kristianstad. Redan i slutet av mars är fyra av dem i gång och använder den testmiljö som MetaSolutions har levererat, i form av plattformen EntryScape för att hantera och publicera öppna data. Men alla skånska kommuner är välkomna att ansluta sig till projektet för att få stöd med att komma igång. De kan då publicera öppna data och få det stöd de behöver.

– Samarbetet med MetaSolutions har fungerat bra. Jag upplever deras medarbetare som engagerade, hjälpsamma och drivande, säger Anna Gillquist.

Parallellt med samverkansprojektet för öppna data i Skåne drivs även ett separat projekt för att komma igång med publicering av öppna data inom Region Skåne och det finns så klart stora synergieffekter mellan de båda projekten.

En intressant aspekt av samverkansprojektet är den medverkan som näringslivet står för:

– Det är först när data används som nytta uppstår. I tidigare analyser har näringslivet poängterat att öppna data till exempel är en viktig komponent i hållbarhetsarbete. På företagen ser man också att standardiserade datamängder behövs för att kunna bygga tjänster som kombinerar data från olika källor, säger Anna Gillquist.

Alla datamängder är viktiga

Anna Gillquist påpekar vidare att näringslivet även efterlyser lokala data och förhållandevis små datamängder. Exempel på sådana är bullerdata, trafikdata och parkeringsdata som är intressanta för att planera autonoma transportsystem.

– En viktig signal är också att innovationer utvecklas utifrån vilka data som finns tillgängliga, inte alltid utifrån ett förutbestämt behov. För oss är ökade möjligheter för näringslivet att skapa innovationer en viktig anledning till att driva på arbetet med öppna data i Skåne, säger Anna Gillquist.

En analys som Media Evolution gjorde 2021 visar att det är en varierad samling datamängder som efterfrågas. Det finns till exempel behov av data om laddstolpar, matsvinn, hållbarhet, boende, buller, trafik, badplatser och, inte minst, kommunernas och regionens fastighetsbestånd. Nu jobbar man vidare inom projektet med att kartlägga vilka informationsmängder som finns tillgängliga.

Bland de aktiviteter som genomförs inom ramen för projektet märks att kartlägga och prioritera vilka informationsmängder projektet ska börja arbeta med. Bland andra aktiviteter märks olika typer av utbildningar, webbinarier och att ta fram utbildningsmaterial och lathundar tillsammans med kommunerna. Hittills har allt arbete i projektet genomförts digitalt, vilket har fungerat bra. En viktig uppgift är att ta fram ett underlag för beslut om en långsiktig samverkan kring öppna data i Skåne.

Region Skåne står för projektledning och samordning, samt även för viss finansiering. Projektet finansieras även av Europeiska Regionalfonden och pågår fram till mars 2023.

Källa till inspiration för samverkan

När Anna Gillquist beskriver projektet i stort lyfter hon fram att det också är ett sätt att testa en samverkansmodell. Den innebär att en grupp drivande kommuner arbetar tillsammans i en fråga och sedan sprider sina kunskaper för att hjälpa de andra kommunerna att komma igång. I det avseendet har projektet för öppna data i Västra Götalandsregionen varit en källa till inspiration.

– Kommuner har liknande uppdrag och alla ställs inför samma frågor. Då blir det mycket effektivare att lösa problemen tillsammans. Samverkan är helt klart rätt väg framåt för att lyckas med stora frågor som berör många, säger hon.

På längre sikt ser Anna Gillquist gärna att Region Skåne och skånska kommuner medverkar aktivt i en ökad samverkan mellan nationell, regionala och lokala nivåer, vad gäller utveckling och införande av till exempel den nationella infrastruktur som utvecklas av DIGG.

– Att få nationella tjänster i användning över hela landet kräver en aktiv samverkan på alla nivåer, och då kommer vår samverkansmodell väl till pass, avslutar Anna Gillquist.

Ta del av fler kundcase