Öppenhet gör underverk för interoperabiliteten

Öppenhet gör underverk för interoperabiliteten.

Björn Lundell är professor i datavetenskap och tycker riktigt illa om en sak: inlåsning. Därför har han vigt sitt yrkesliv åt att forska om öppenhet i alla dess former. Öppen programvara, öppen dokumentation, öppna data och allt annat som genom öppenhet kan motverka inlåsning finns på hans radar. Öppenheten möjliggör interoperabilitet, vilket är ett måste för att hela samhället, inte minst offentlig förvaltning, ska kunna dra nytta av digitalisering.

Sedan många år tillbaka har Björn Lundell, professor i datavetenskap på Högskolan i Skövde, varit ett ledande namn inom forskning om öppenhet. Det handlar till exempel om öppen källkod, alltså mjukvara, eller ”programvara” som är begreppet han använder, vars programkod är tillgänglig för alla.

När han ska förklara vad hans forskning går ut på säger han så här:

– Min forskning handlar om öppna standarder. Fokus ligger på standarder, format, programvara och även på data, eller digitala informationsmängder, förklarar Björn Lundell.

Det finns gott om exempel på sådan här öppenhet vad gäller öppna data. Ett exempel är öppna specifikationer (öppen dokumentation) av de datamängder som hanteras. Ett annat exempel är de öppna specifikationer som finns för olika typer av datamängder, som i många fall används för mallar i MetaSolutions plattform EntryScape. En sådan öppen specifikation är i praktiken en öppen standard.

Varför är det här viktigt?

– En aspekt är att kunna tillhandahålla och använda programvara med långa livscykler. Det räcker inte att programkoden är öppen, alla delar av en lösning måste vara öppen för att man ska vara säker på att kunna använda programvara på ett bra sätt, säger Björn Lundell.

Rättssäkerhet kräver öppenhet

Det finns många delar av en digital lösning (applikation, system, webbtjänst) som behöver vara öppna för att en användarorganisation ska kunna vara säker på långsiktig användning. Förutom programkoden handlar det om format (till exempel för data), dokumentation, typsnitt, operativsystem och hårdvara, för att nämna några delar.

– För en användarorganisation handlar det om att inte bli inlåst till en lösning, säger Björn Lundell.

För att uttrycka det enkelt: hur ska man vara säker på att kunna läsa en text om 30 år? Om man använde en proprietär ordbehandlare för 30 år sedan och lagrade säkerhetskopior på disketter så är det om inte kört, om så i alla fall riktigt besvärligt att få tillgång till texten. Det kanske inte låter som någon stor sak, men tänk om ett känsligt ärendes utfall är beroende av en överenskommelse som har dokumenterats och sparats på det sätt som beskrivs ovan. Då blir det besvärligt och i värsta fall rättsosäkert.

Öppna data viktig del

Hur kommer öppna data in i bilden, vad gäller öppenhet?

– God förvaltning handlar om vad som är lämpligt och lagligt. För att kunna agera på ett bra sätt krävs dataportabilitet. Öppna format möjliggör dataportabilitet och öppna data möjliggör återanvändning av data, säger Björn Lundell.

Enkelt uttryckt handlar det om att kunna ha koll på och använda alla typer av innehåll, till exempel datamängder. För att uttrycka det dramatiskt: hur ska våra efterlevande kunna ha koll på kärnbränsleförvaring fram till nästa istid, om de inte kan läsa dokumenten i vilken förvaringen beskrivs?

Ett exempel på en mer personlig nivå är om man har lagrat kontaktuppgifter till vänner i en webbtjänst som använder ett proprietärt (ej öppet) dataformat. Vad händer då när företaget bakom webbtjänsten går i konkurs?

– I dagsläget förändras flera regelverk som förändrar förutsättningarna kring öppna data. Det påverkar statens möjligheter att ha kontroll på hur, och av vem, data hanteras. Man vet helt enkelt inte och problemen kommer att bli värre, säger Björn Lundell.

Interoperabilitet är nyckeln i dagsläget

En väldigt viktig aspekt vad gäller öppenhet, inte minst angående öppna data, handlar om interoperabilitet. Det krångliga ordet kan förklaras med att olika digitala lösningar (programvaror, applikationer, system, webbtjänster) behöver kunna fungera tillsammans. Behovet av interoperabilitet ökar i takt med att digitaliseringen av samhället och näringslivet fortskrider.

Det finns flera orsaker till att interoperabilitet blir viktigare. Rent tekniskt sys digitala lösningar i dag ofta ihop av separata programvaror av olika slag, som ofta hanteras av olika organisationer. Om de här programvarorna, och organisationerna bakom dem, inte kan samarbeta genom att utbyta och dela på data så blir det problem. Faktum är att det redan orsakar stora problem.

Ett exempel från verkligheten är att en person på ett äldreboende blir sjuk. Kommunen som driver äldreboendet kan inte på ett smidigt sätt dela data om personen till ambulanspersonalen. Ambulanspersonalen kan inte dela data med akutmottagningen. Akutmottagningen kan inte dela data med den vårdinrättning som blir aktuell i ett senare skede. Och så vidare. Kontentan är sämre vård och i värsta fall att den sjuka personen drabbas.

– Patentbelastade format och system skapar problem vad gäller interoperabilitet, säger Björn Lundell.

Öppna data är definitivt en viktig bricka, av många, i det här spelet. I värsta fall innebär proprietära dataformat förlorad tillgång till en organisations egna data. Öppna data innebär en försäkring mot att det ska ske.

Läs mer om EntryScape Free eller Ladda ned vår guide "Kom igång med öppna data"