Förväntningarna på öppna data är höga i Enköping

Tomas Glatz, utvecklingsstrateg på Enköpings kommun

När Enköping ska sätta i gång med att publicera öppna data börjar man med en stor föreläsning för inspiration och information. Förhoppningen är att fånga upp och stärka den entusiasm som redan finns, och att få fart på diskussioner om tillämpningar. Projektledaren Tomas Glatz berättar att öppna data passar väl in i den vision om framtida arbete som slagits fast i Enköping.

Det finns gott om råd, inte minst på den här sajten, om hur man ska tänka om och ta sig an de tidiga faserna i arbetet med att publicera öppna data. Men hur är det när man har bestämt sig för att satsa på öppna data, men inte har kommit igång på allvar? Vilka förväntningar är rimliga och vilket första steg är det bästa? Vi gör ett nedslag i Enköping som befinner sig i precis det läget och kollar in hur tankarna går.

– Vi har tagit ett beslut om att satsa på öppna data i Enköping och vi har upphandlat en plattform för att kunna genomföra ett projekt för utvärdering, berättar Tomas Glatz, utvecklingsstrateg på Enköpings kommun, som är en drivkraft och projektledare i satsningen på öppna data.

Samlar styrkorna kring öppna data

Vilket blir det viktiga första steget, innan utvärderingen (proof of concept) tar fart på allvar?

– Vi har bjudit in till en stor föreläsning för inspiration och information. Det finns plats för 30 deltagare fysiskt och 300 digitalt. Vi har bjudit in alla vi kan tänka oss kan vara intresserade i kommunen, säger Tomas Glatz.

Hans förhoppning är att få tips om, och få igång en diskussion om, möjliga tillämpningar med öppna data, både under föreläsningen, som hålls av MetaSolutions, och efter den. Det finns redan en plan för hur man ska inleda arbetet, men det är viktigt att vara flexibel och snappa upp bra idéer och främja all tänkbar entusiasm.

Redan nu finns det intresse för öppna data i Enköping. Tomas Glatz har inte märkt av något motstånd eller någon rädsla för att öppna data ska medföra ansträngande merarbete. I stället frågar folk om hur de kan komma vidare med öppna data och hur snabbt det kan gå att göra det.

Visioner är startpunkten

Bakgrunden till satsningen på öppna data är en fastslagen vision som heter Enköping 2030. Även deltagande i innovationsprogrammet Viable Cities har bidragit. När man funderat på hur visioner ska uppfyllas och miljöarbete genomföras har det stått klart att tillgång till delade data är en nyckelfaktor för att lyckas. Från den insikten var steget självklart till att skaffa en plattform för att samla in, hantera och publicera öppna data, vilket man gjorde i form av MetaSolutions EntryScape.

Det stod tidigt klart att den naturliga platsen för att ta de första stegen är Kart- och GIS-avdelningen på kommunens Miljö- och byggförvaltning. Där finns redan en vana att jobba med data, i form av bland annat geodata, samt engagerade medarbetare. Totalt är ett tiotal personer inblandade i satsningen på öppna data, i olika utsträckning.

– Vad gäller datamängder har vi identifierat några som vi kan komma i gång med och få ut värde av snabbt. Data om energiförbrukning är ett exempel, de kan till exempel användas för att undersöka flaskhalsar i energianvändningen, förklarar Tomas Glatz.

Samarbete med andra kommuner

En viktig del i arbetet är också samarbete med andra kommuner. Enköping har redan ett etablerat samarbete med Västerås, Eskilstuna och Strängnäs inom olika områden. Inom den gruppen finns det nyttiga erfarenheter att ta del av, vad gäller öppna data.

I grund och botten finns också alla de självklara fördelarna med öppna och delade data. Det handlar om att dela information internt i kommunen och externt med medborgare och företag, med avsikt att öka transparens och effektiviteten i arbetet. Även EU-direktivet om offentliga data bidrar till satsningen på öppna data.

Sedan tidigare har man arbetat med proprietära datalösningar, även för öppna data. Erfarenheten är att sådana lösningar kan leda till instängning, eftersom data hamnar i ”stuprör”, som Tomas Glatz uttrycker det.

– Vi vill ha en bredd vad gäller publicering av data och inte låsa in oss i olika lösningar. Data ska vara tillgängliga för alla i kommunen. En viktig förhoppning är också att det ska leda till bättre integration mellan olika delar av kommunens verksamhet, avslutar Tomas Glatz.

Läs mer om EntryScape Free eller Ladda ned vår guide "Kom igång med öppna data"