Lomma kom igång med öppna data på två månader

Lomma Kommun - grillplatser

När beslutet togs att jobba med öppna data i Lomma kommun kavlade man upp ärmarna och satte i gång inom S2i2-projektet som drivs av Region Skåne. Två månader senare var man igång på allvar och efter ytterligare en månad har tolv datamängder publicerats. ”Vi bestämde oss för att vi skulle komma i gång och sedan gjorde vi det, det var inte konstigare än så”, säger William Walker, digitaliseringsstrateg i Lomma.

I Lomma som är en kommun med cirka 25 000 invånare i Skåne antogs en digital agenda i december 2021. I den är öppenhet, transparens och delaktighet viktiga delar. I maj 2022 fastslogs en digital agenda för förvaltning av samhällsbyggnad i vilken öppna data anges som en viktig del av av den digitala samhällsbyggnadsprocessen. Så när intresse väcktes för att jobba med öppna data sa cheferna ”kör”.

– Vi tittade på några seminarier, med start i mitten av september i år. Sammanlagt har ungefär åtta personer engagerat sig. Det tog två månader att komma igång på allvar. Vi har haft stor hjälp av projektet S2i2, i vilket vi fått kontakt med Malmö stad som vi bollat frågor med och fått tips av, berättar William Walker, digitaliseringsstrateg i Lomma.

Råd och verktyg för öppna data

S2i2 står för Skånsk Samverkan för innovativ Informationshantering. Projektet drivs av Region Skåne, med deltagande av flera skånska kommuner. William Walker fick kontakt med likasinnade i Malmö stad när han och personal därifrån höll föredrag om öppna data som ett inslag i S2i2-projektet. Malmö stad har själva breddat sitt arbete med öppna data inom S2i2.

En viktig del av S2i2s erbjudande är att projektet ger tillgång till en gratisversion, kallad testbädd, av MetaSolutions molntjänst EntryScape för hantering och publicering av öppna data.

– Det har varit jättebra med gratis tillgång till EntryScape. Det har gjort att vi sluppit lägga tid och energi på en upphandling av verktyg och kunnat koncentrera oss på att komma i gång med praktiskt arbete. Det var enkelt att komma i gång med EntryScape, det finns information om hur man ska göra, säger William Walker.

Värt att påpeka är att testbädden har mer funktionalitet än EntryScape Free.

Test Entryscape free

Bakgrunden hjälper

Det finns flera anledningar till att det gått så ovanligt snabbt för Lomma att komma i gång med publicering av öppna data. En sådan är att William Walker har en bakgrund som GIS-ingenjör. En annan att det finns en GIS-avdelning på kommunen som redan har datamängder som relativt enkelt kan göras i ordning för publicering som öppna data.

En tredje anledning är en mjukvara som heter FME som gjort att förberedelserna av datamängder för publicering kunnat automatiserats i hög grad.

– Vi har fått ett skript från MetaSolutions forum som vi kunnat använda efter lite modifieringar och det finns hjälp att få på forumet, förklarar William Walker.

Att man valt datamängder som inte krävt omfattande utredningar av ägandeskap och av hur känsliga data är har också bidragit till att det gått snabbt att komma i gång.

– Vi har också deltagit i kurser som MetaSolutions anordnat, som tagit upp både teori och praktik. Det har varit positivt, inte minst teoridelarna om klassificering av data, säger William Walker.

Grillplatser på Sveriges dataportal

De tolv datamängder som Lomma kommun publicerat finns tillgängliga både på Sveriges dataportal och med en egen visning via EntryScape på kommunens hemsida. De beskriver så skilda företeelser som skräpmätningar, cykelställ, utegym, badplatser, digitala detaljplaner, grillplatser och lekplatser.

– Om vi hade organiserat det annorlunda hade vi nog kunnat slå ihop vissa av de datamängder som vi utgick från. Men vi tyckte det var viktigast att komma i gång, vi kan justera klassificering senare, säger William Walker.

En proaktiv attityd är utmärkande för hela ansatsen till att jobba med öppna data i Lomma. Ett exempel är att man inte lagt så mycket kraft på att inventera behov av datamängder, utan i stället ansträngt sig att göra dem tillgängliga, eftersom det ses som en nyckelaktivitet i arbetet med digitalisering.

– Vi ser att datamängder laddas ner. Ett exempel är att våra data används av webbplatsen grillplatser.nu som visar kartor med grillplatser för hela Sverige, berättar William Walker.

Planen framåt är att fortsätta jobba med publicering av öppna data. Det inbegriper flera moment som man inte lagt så mycket energi på hittills, som till exempel klassificering av data, till exempel av hur känsliga olika datamängder är. Andra uppgifter som väntar är att diskutera hur öppna data kan bidra till högre effektivitet internt på kommunen och, så småningom, en upphandling av verktyg för att arbeta med öppna data.

– Arbetet med att klassificera data kommer att bidra till bättre ordning för de data vi har på kommunen, avslutar William Walker.

Läs mer om EntryScape Free eller Ladda ned vår guide "Kom igång med öppna data"