Region Blekinge och kommuner i samarbete om öppna data

Ett viktigt mål med projektet Öppna upp Blekinge är att regionen och flertalet av dess kommuner ska samarbeta om hantering och publicering av öppna data. Det gör att man kan hjälpa varandra att bli bättre på att tillgängliggöra öppna data. Öppna data kommer också att bli ett krav i upphandlingar. Det berättar Tobias Johansson som är drivande i projektet.

När Region Blekinge tar tag i öppna data så går man grundligt till väga. Tobias Johansson som är digitaliseringskoordinator i regionen berättar att satsningen inleddes för drygt två år sedan, precis innan pandemin slog till, tillsammans med Karlskronas kommun. Nu är fyra av regionens fem kommuner med på tåget och innan årsskiftet är planen att de första datamängderna ska publiceras.

– Vi började med en nulägesanalys och sedan satte vi i gång projektet Öppna upp Blekinge. Ett viktigt mål är att få in öppna data i det vanliga linjearbetet, så att arbetet inte försvinner med projektet, berättar Tobias Johansson.

Många perspektiv på öppna data

Förutom publicering av öppna data i regionens egna verksamhet är kommunerna Karlskrona, Karlshamn, Olofström och Sölvesborg engagerade. Men det finns fler perspektiv än kommuner och regioner med i bilden.

– Vi samarbetar med andra regioner, till exempel Skåne, Halland och Kalmar. Vi engagerar oss nationellt genom projektet Nationell Dataverkstad. Det finns också ett samarbete med EU-projektet 100-till-100 där vi tillsammans försöker använda öppna data för att hantera samhällets olika utmaningar, säger Tobias Johansson.

Ytterligare en aspekt gäller de produkter och tjänster som Region Blekinge upphandlar:

– Från och med nästa år kommer vi att ställa krav i våra upphandlingar att vi ska äga data som hanteras i produkter och tjänster som vi köper, och att vi ska kunna publicera dem som öppna data, säger Tobias Johansson.

Samma data i kommuner och regioner

En viktig del av projektet Öppna upp Blekinge är att samordna hanteringen och publiceringen för regionen och kommunerna. På det viset kan man hjälpa varandra att bli bättre på att tillgängliggöra öppna data. Nu jobbar man med sex datamängder och planen är att de ska publiceras innan årsskiftet. Det handlar om följande datamängder:

  • Rörelsedata. Information om hur folk i region Blekinge förflyttar sig. Det handlar till exempel om information om buss-, tåg- och färjetrafik. Informationen är självklart avidentifierad.
  • Leverantörsfakturor. Förhoppningen är att underlätta informationsspridning till journalister och andra intressenter, och även öka transparensen för verksamheterna. I stället för att personal ska leta reda på information ska intresserade kunna hämta den själva.
  • Platsinformation. Geodata som koordinater om var skolor, vårdcentraler, tandläkarmottagningar, sjukhus och andra inrättningar finns.
  • Offentlig konst. En katalog med information om den konst som regionen och kommunerna ansvarar för.
  • Hjälpmedel. Tanken är att underlätta för funktionshindrade och andra med specialbehov att ta del av de resurser som finns. Helt enkelt kunna se vilka olika typer av hjälpmedel som finns och var de finns.
  • Bredband. Målet är att med hjälp av data från Bredbandskollen få en bild av hur täckningen ser ut i verkligheten. Det ska underlätta prioritering av satsningar på utbyggnad och kommunikation med operatörer.

Platsinformationen ska publiceras i egen regi, övriga datamängder på den nationella portalen dataportal.se för öppna data.

Öppna data ska göra nytta

Det går att dela in intressenterna för öppna och delade data i tre huvudgrupper: interna användare i regionen och kommunerna, näringslivet och medborgare. Till dem kan även offentlig förvaltning i andra regioner och nationellt, media, med flera läggas till. Det gemensamma för dem alla är att det finns ett starkt nyttoperspektiv i Region Blekinges satsning.

– Det är väldigt viktig att de data som vi publicerar kommer till användning. Det är inget självändamål för oss att publicera öppna data. Vårt ansvar är att göra de enorma datamängder som vi sitter på tillgängliga, förklarar Tobias Johansson.

För att lyckas krävs ett gediget arbete med att identifiera datamängder och helt enkelt ta reda på var de finns, hur de kan göras tillgängliga och vem som äger dem. Det är ofta en utmaning, eftersom många datamängder är låsta till olika system och databaser.

Stort intresse för öppna data

Tobias Johansson berättar stolt att arbetet med öppna data har väckt stort intresse och engagemang, både i regionen och hos de medverkande kommunerna. Det händer att folk ringer spontant och berättar att de tycker att satsningen ”är bra”.

– Vi har gått två utbildningar i MetaSolutions regi som har ökat intresset för och förståelsen av öppna data. Vi kommer att gå flera utbildningar framöver, säger Tobias Johansson.

Satsningen på öppna data genomförs med MetaSolutions plattform EntryScape, vilken har fungerat bra.

– Den digitaliseringsamordning som Region Blekinge gör har varit fantastiskt professionell och ordentlig från att de gjorde RFI till avrop och nu projektledning. Det glädjer oss att se en långsiktig regional satsning i Sverige, vi hoppas andra inspireras av Region Blekinge och följer efter, säger Eric Hjelmestam VD på MetaSolutions.

Läs mer om EntryScape Free eller Ladda ned vår guide "Kom igång med öppna data"