Plattformen EntryScape vinner pris för datahantering

När föreningen Swedish JobTech för första gången delar ut ett pris till bästa tjänst är det MetaSolutions plattform för öppna data, EntryScape, som hyllas. Olle Lundin, initiativtagare och idag styrelsemedlem i Swedish JobTech, beskriver EntryScape som ”en fundamental tjänst” för att dra nytta av data för en bättre arbetsmarknad.

Swedish JobTech som varit verksamt sedan 2019 är en obunden och ideell förening som verkar för en bättre arbetsmarknad i Sverige. Ett viktigt sätt att åstadkomma en sådan är att använda digital och datadriven teknik. Ett led i arbetet är att med start i år dela ut JobTech-priset för bästa tjänst. Sedan 2020 delas ett pris för bästa akademiska rapport ut.

JobTech-priset för bästa tjänst till EntryScape tillkännagavs 28 september under ett event i Stockholm.

– EntryScape har funnits länge som en grundbult för att sprida användningen av öppna data. Det är en fundamental tjänst, säger Olle Lundin initiativtagare till och styrelsemedlem för Swedish JobTech.

I slutfasen av nomineringsprocessen för priset fanns det fyra tjänster kvar. Att valet föll på EntryScape beror främst på att det är ett verktyg som möjliggör enkel publicering av öppna data på ett bra sätt.

– Det är också en fördel för EntryScape att tjänsten utvecklas som öppen källkod, säger Olle Lundin.

Öppna data är lika med datadrivet och faktabaserat

Olle Lundin har en gedigen erfarenhet av svensk arbetsmarknad, bland annat som mångårig konsult och anställd på Arbetsförmedlingen. När det var dags att ta nästa steg hade han fortfarande ett brinnande intresse för att förbättra den svenska arbetsmarknaden, vilket blev upprinnelsen till Swedish JobTech som han tog ett inledande initiativ till att skapa.

– Arbetsmarknaden behöver bli mer datadriven. Vi försöker bidra till det genom lobbying, kunskapsutveckling genom bland annat våra event och vår webbplats, och genom att stötta och coacha startupföretag som bygger lösningar för arbetsmarknaden. Vi är ingen branschorganisation, utan är öppen för alla olika intressenter, säger Olle Lundin.

Ett uppenbart exempel på behovet av data är att förbättra matchningen mellan arbetssökande och arbetsgivare som söker personal. För att lyckas med det behövs enkel tillgång till data och det är för att ordna sådan öppna data och delade data kommer in i bilden.

Fokus på data är också viktigt för de startupföretag som Swedish JobTech stöttar. För närvarande handlar det om sju stycken sådana företag. Innovativa digitala tjänster som bygger på smart användning av data är något som flera av de företagen jobbar med.

Öppenhet viktig anledning till priset

Att EntryScape bygger på öppen källkod gillades av Swedish JobTech när priset för bästa tjänst delades ut. Men öppenheten sträcker sig inte bara till källkoden, utan i allra högsta grad även till hur data hanteras.

– Det finns väldigt få produkter och tjänster som hanterar öppna data. I många fall låser leverantörerna in data till sina egna lösningar, vilket försämrar tillgången till data, förklarar Olle Lundin.

Strävan att låsa in data behöver inte alltid komma sig av medvetna val av leverantörerna. Det är helt enkelt så produkter och tjänster av tradition har designats. Här fyller MetaSolutions en viktig roll genom att bygga sin tjänst på öppenhet, ur alla aspekter, vilket är något Olle Lundin uppskattar.

– MetaSolutions mål med EntryScape är att tillgängliggöra mer länkade data på internet för ett bättre samhälle. Vi är stolta och tacksamma för priset som bevisar att vi är på väg åt rätt håll. Det värmer att aktörer som vill skapa en bättre arbetsmarknad hyllar EntryScape, säger Eric Hjelmestam, vd på MetaSolutions.

Läs mer om EntryScape Free eller Ladda ned vår guide "Kom igång med öppna data"