S2i2 projektet i Region Skåne bjuder in till temabaserade webbinarier inom öppna data

Projektet Skånsk Samverkan för Innovativ Informationshantering (S2i2) anordnar under hösten fyra webbinarier där visar rent konkret hur man kan arbeta med öppna data inom fyra olika verksamhetsområden; Positionsdata/Geodata, Administration, statistik och ekonomi, Turism, besöksnäring och destinationsdesign samt Smarta samhället.

Syftet med webbinarierna är att öka förståelsen och hjälpa er att komma i gång med publiceringen av öppna data i enlighet med den nya datalagen och nationella rekommendationer.

Våra webbinarier är på grundläggande nivå och är öppna för alla som vill lära sig mer om öppna data. Vi kommer praktiskt visa hur man kan arbeta med olika relevanta datamängder kopplat till dagens tema som vi vet kan publiceras som Öppna eller Delade Data – inga förkunskaper krävs. Vi kommer informera om vad som sker på nationell, regional och lokal nivå inom öppna-dataområdet inom respektive område samt förklara hur man kostnadsfritt under projekttiden kan ta del av Region Skånes regionala satsning inom Öppna Data.

Webbinar kommer bland annat prata om följande:

  • Exempel på vad Öppna Data och Delade Data är, vilka nyttorna är och vilka former det kan ta.
  • Varför Öppna Data är en förutsättning för värdeskapande i organisationer.
  • Vad innebär den nya datalagen för offentliga verksamheter?
  • Vilka datamängder kan publiceras som Öppna Data? Vilka är dataägare/producenter av Öppna Data och vilka är användarna?
  • Hur kan den öppna och delade datan användas? Möjligheter och exempel på hur näringslivet kan skapa produkter och tjänster genom att använda Öppna Data.
  • Hur ser arbetsprocessen ut rent praktiskt när man börjar publicera data som Öppna Data?
  • Information om hur man kan ansluta sig till S2i2-projektet och testbädden för öppna data.


Ska nå målgrupperna som kan sätta igång

Primära målgrupper är:

  • styrande och ledande personer i kommunala och regionala verksamheter
  • tjänstepersoner på olika nivåer som arbetar med digitala verktyg i sina förvaltningar (turism, näringslivsutveckling, stadsbyggnad, skola, miljö m.m.)
  • företag som är intresserade av att skapa produkter och tjänster genom att använda Öppna Data, data och datamängder, till exempel att hitta data som är ”likadana” eller har stora likheter.


Tema och datum för webbinarier

Webbinar 1: Positonsdata & Geodata – Torsdag den 15/9 kl. 10:00-12:00

Webbinar 2: Administration, statistik, ekonomi – Torsdag den 22/9 kl. 10:00-12:00

Webbinar 3: Smarta samhället – Torsdag den 6/10 kl. 10:00-12:00

Webbinar 4: Turism, besöksnäring och destinationsdesign – Måndag den 24/10 kl. 10:00-12:00

Vill du ta del av testbädden EntryScape som är gratis för kommuner i Skåne? Se hit:

https://entryscape.com/sv/tjanster/samarbetsprojekt/samarbetsprojekt-s2i2-skansk-samverkan-for-innovativ-informationshantering/sa-har-far-du-gratis-testbadd-for-oppna-data-inom-s2i2/

Här kan du läsa mer om projektet S2i2:

https://utveckling.skane.se/tema/skansk-samverkan-for-innovativ-informationshantering/

Här kan du läsa mer om testbädden EntryScape som är gratis inom S2i2:

https://entryscape.com/sv/tjanster/samarbetsprojekt/samarbetsprojekt-s2i2-skansk-samverkan-for-innovativ-informationshantering/

Läs mer om EntryScape Free eller Ladda ned vår guide "Kom igång med öppna data"