MetaSolutions stöder Österrike i att mappa den österrikiska Open Government Data metadata-profilen till DCAT-AP

Vår kollega och medgrundare Hannes Ebner deltog i arbetsgruppen om metadata för öppna data och öppen förvaltning i Österrike. Som författare tillsammans med Gregor Eibl (Donauuniversitetet Krems), Brigitte Lutz (Stadt Wien), Manfred Mittlböck (Research Studios Austria Forschungs-gesellschaft mbH), Michael Reichart (Bundesrechenzentrum GmbH) och med bidrag från flera andra aktörer utvecklade de en ny version av den österrikiska metadataspecifikationen Open Government Data med särskilt fokus på att tillhandahålla en mappning till DCAT-AP.

“Resultatet inkluderar en mappning av den befintliga specifikationen för att beskriva öppna data till DCAT-AP. Detta är ett mellansteg mot en möjlig österrikisk anpassning av DCAT-AP”, säger Dr. Hannes Ebner, medgrundare av MetaSolutions.

Läs mer om detta på: https://go.gv.at/ogdmetaen

Läs mer om EntryScape Free eller Ladda ned vår guide "Kom igång med öppna data"