Upphandlingsgurun efterlyser transparens – öppna data är lösningen

Bo nordlin

Bo Nordlin som driver två välbesökta sajter och även konferenser och utbildningar om offentlig upphandling vill gärna ha enklare tillgång till data om vad som köps. Det skulle så väl hans eget företag, som inköpare och säljande företag ha glädje av.

Bo Nordlin är vd för, samt ägare och grundare av sajterna Upphandling24.se och Inköpsrådet.se. Till sajterna hör även konferenser och andra event, även om den verksamheten har avstannat en del under den pågående pandemin. Men det kompenseras av ett lyft för digitala utbildningar inom upphandling.
Sajterna riktar sig till både upphandlare i den offentliga sektorn i Sverige och till företag som säljer till dem. Kort sagt, alla som påverkas av lagen om offentlig upphandling (LOU) och annan lagstiftning inom området.

På kort och lång sikt

Överblick och insyn vad gäller de affärer som genomförs är så klart något som intresserar Bo Nordlin och hans anställda. Det skulle på kort sikt ge underlag till nyhetsbevakning inom området och på längre sikt kunna leda till presentation av statistik. Enkelt uttryckt handlar det i ett första skede om att få tillgång till kommuners, regioners, myndigheters och statliga företags leverantörsreskontra, vilket är information som bör vara tillgänglig för alla digitalt.

– Tillgång till mer data om de affärer som görs i den offentliga sektorn skulle absolut vara till nytta direkt för mina verksamheter, och därigenom även för både upphandlare och säljande företag, säger Bo Nordlin.
Det här handlar om nyttoeffekter som kan mätas i ekonomiska termer. Utöver det kommer de allmänna effekter som ökad transparens för offentliga affärer ger, om information om dem görs tillgänglig offentligt. Det är ingen överdrift att påstå att ökad insyn stärker demokratin i Sverige. För att inte tala om att möjligheterna ökar att motverka bedrägerier, korruption, annan kriminalitet och, för att uttrycka det enkelt, korkade inköp.

Spontant tycker Bo Nordlin det är enklast att se nytta med ökad tillgång till data för de säljande företagen, som skulle kunna se vad som köps i det offentliga Sverige. Vid närmare eftertanke ser han även nytta för de köpande organisationerna.

– Det skulle gå att se vilka företag som säljer olika varor och även att jämföra sig med andra köpande organisationer.

Krångligt med data

Problemet är att det är krångligt med tillgång till data, om den ens finns. De data som finns i dag hanteras och publiceras av företag som tar betalt för tillgång. Viss information görs tillgänglig via EU, men det långt ifrån all.

– Ett standardiserad sätt att hantera data som ger enkel och omfattande tillgång till data skulle så klart underlätta, säger Bo Nordlin.

Sajterna Upphandling24 och Inköpsrådet kan ses som typexempel på verksamheter som är för små för att ordna tillgång till data själva på ett rimligt sätt. Om data skulle vara tillgängliga på ett standardiserat sätt skulle det inte bara bidra till företags egna verksamheter, utan i det här fallet även till ökad samhällsnytta.

– Det standardiserade sätt att hantera data som Bo Nordlin efterfrågar är en väldigt bra beskrivning av öppna data. Men det räcker inte med enbart data, den behöver publiceras enhetligt, därför har vi tagit fram en specifikation för leverantörsreskontra och hur en organisation kan lägga ut data om sina inköp, säger Eric Hjelmestam, vd på MetaSolutions.

Läs mer om specifikationen av leverantörsreskontra här och om ett case som inbegriper bluffakturor här:
https://lankadedata.se/spec/leverantorsreskontra/
https://entryscape.com/sv/2019/03/den-okanda-vinsten-med-att-upptacka-bluffakturor/

Läs mer om EntryScape Free eller Ladda ned vår guide "Kom igång med öppna data"