2020 blev ett framgångsår för öppna data – nu är det dags att ta nästa steg

Det fanns många saker att glädja sig åt under 2020 vad gäller öppna data i Sverige. Men det finns minst lika många saker att jobba vidare med och förbättra under 2021. Här är en genomgång av höjdpunkterna från det gångna året.

En sammanfattning av det öppna data-året 2020 börjar naturligtvis med konstaterandet att fler organisationer än någonsin publicerar öppna data i Sverige. Som en följd av det ökar så klart även antalet publicerade datamängder.

Fler än 50 publicerar öppna data

Från att ha varit 35 organisationer som själva publicerar öppna data i Sverige i början av 2020 var det 50 vid årets slut. Den här statistiken gäller för de 628 organisationer som har lagkrav på sig att publicera data, som kommuner, regioner, myndigheter och vissa statsägda företag.

Glädjande att konstatera är att många av nykomlingarna är kommuner. En gräsrotsrörelse kring öppna data börjar alltså ta form, vilket inte minst märks i Västra Götalandsregionen, vars projekt för öppna data har lett till att ett flertal kommuner har kommit i gång.

Antalet publicerade datamängder 31 december 2020 var 7 029. Utöver de 50 finns ytterligare organisationer, bland annat föreningar, som publicerar öppna data i Sverige, så totalt är det drygt 60 organisationer.

Det går alltså framåt, men det är en lång väg kvar om man betänker att det faktiskt är 628 organisationer som ska publicera data.

Låt oss göra ett tankeexperiment. Om den procentuella tillväxttakten under 2020 för organisationer som ska publicera data består, då kommer alla vara publicerade 2027. Men om vi har linjär tillväxt tar det över 15 år innan ens hälften av våra PSI organisationer har kommit ut med sina data. Då data är förutsättningen för digital innovation så det känns som om det är dags att öka takten!

Sverige får beröm av EU

Organisationen European Data Portal (EDP) driver den europeiska dataportalen med samma namn för öppna data från myndigheter i EU- och EFTA-länderna. EDP sorterar under EU-kommissionen. I EDPs “Open Data Maturity Report 2020” beskrivs hur arbetet med öppna data har utvecklats i EU-området under 2020.

En glädjande nyhet i rapporten är att Sverige för första gången beskrivs som en ”Fast-tracker”, alltså att vi tillhör en grupp av länder där öppna data som helhet, inklusive publicering och användning, växer snabbt. Gruppen som sådan kan med fog ses som den näst ”finaste” av fyra. Allra bäst är det att tillhöra gruppen ”Trend-setters”. ”Followers” känns OK, medan epitetet ”Beginners” får tas som en klapp på axeln.
Bland sammanlagt tolv andra länder i Sveriges kategori märks bland annat Tyskland, Italien, Nederländerna och Finland. Utvecklingen kring öppna data i EU-området kan sammanfattas i tre punkter:

  • Den pågående pandemin har visat hur stort behovet av data är.
  • Fokus flyttas till kvalitet, i form av “datainteroperabilitet” för publicerade datamängder. Förenklat kan man säga att det ska vara enkelt för alla att använda data som publiceras.
  • Större fokus läggs på att identifiera och uppmuntra användandet av data i medlemsländerna. Det inkluderar att mäta påverkan av publicerade data.

 

Mer hjälp finns att få med sin öppna data

Ett ökat fokus på funktionalitet, ur olika aspekter, märks även i Sverige. På Sveriges dataportal (dataportal.se) finns sedan december stöd för att hantera termer och specifikationer. Det vill säga just sådant stöd för förbättrad interoperabilitet som EDP efterlyser. Det underlättar både för dem som publicerar och för dem som konsumerar data och är något som MetaSolutions vd Eric Hjelmestam gillar:
– Vi går in i 2021 med en svensk dataportal som är bland de mest avancerade och kompletta i hela Europa. Vi och tre länder till inom EU klarar dessutom av att skörda in all metadata, vilket gör vår dataportal till den mest kostnadseffektiva, säger Eric Hjelmestam.

Funktionalitet av den här typen underlättar inte bara hantverket kring öppna data, och sänker kostnaderna för arbetet. Den ökar också chanserna att dra nytta av öppna data olika sätt. På lite längre sikt innebär det företagande kring öppna data. Ju mer metadata som tillhandahålls, desto enklare blir det att bygga applikationer och tjänster som utnyttjar öppna data.

Visualiseringar, geodata och bättre specifikationer

EntryScape från MetaSolutions hanterar all metadata, har tagit kliv framåt under 2020. Det handlar om ett flertal nya funktioner och förbättringar på olika detaljnivåer. Om man ska välja ut tre av stor betydelse faller valet på de här:

Stöd för att visualisera data så att det syns direkt på den egna webbplatsen. Det här är en viktig funktion som ligger helt i linje med trenden för ökat fokus på att skapa nytta med öppna data. I tider då digitalisering intresserar de allra flesta blir det självklart att kunna presentera data på sätt som är enkla att förstå.

EntryScape bredare stöd för geodata. Med stöd för den europeiska standarden Inspire kan man nu arbeta sömlöst mellan öppna data och delade data, oavsett standard.

Nya funktioner för att underlätta användning och hantering av dataspecifikationer. Helt enkelt innebär det att man kan koppla data till specifikation så det enkelt kan hittas.

Geodata är särskilt intressant på många sätt men arbetet har hittills bedrivits i en egen silo, där Iinspire och geodata utgjort sin egen domän, separat från den för DCAT-AP och PSI-data. Det tar vi bort nu.

– EntryScapes rika funktionalitet och enkelhet i användning förklarar varför det är det mest använda verktyget för metadata i Sverige. Vi är redo att hjälpa många fler datapublicister att komma igång, säger Eric Hjelmestam.

Läs mer om EntryScape Free eller Ladda ned vår guide "Kom igång med öppna data"