Öppna data och blockkedjor – ett perfekt partnerskap

Öppna data och blockkedjor, hur hänger de ihop? Och vad är egentligen en blockkedja? Häng med på en resa i möjligheternas land. Det handlar om att få ut högsta möjliga värde av data.

Låt oss städa undan definitionerna direkt. En blockkedja är från ett användarperspektiv en lösning för att ordna datasäkerhet, spårbarhet och full insyn, eller transparens, för data. I digitaliseringens tidevarv finns det stora behov av alla de sakerna för elektroniska dokument och för data i allmänhet.

En mer teknisk beskrivning är att en blockkedja är en distribuerad lösning för transaktionshantering, datalagring och insyn i data. Typ en dopad databas, fast laglig förstås.

En blockkedja är till nytta i alla lägen där det finns köpare och säljare som utbyter information, till exempel vad gäller avtal. De är användbara i situationer där dokuments äkthet behöver styrkas och hanteringen av dokumenten behöver vara spårbar. Tänk dig ett bankfack som är öppet för alla som är inbjudna, via deras persondatorer eller andra klientenheter, och även att det finns videofilmer som visar hur innehållet i bankfacket har transporterats till det.

Transparens i fokus

Vad har det här att göra med öppna data? Ordet transparens ger en ledtråd. Det är ett viktigt mål både för öppna data och blockkedjor. Likaså distribution av data, även om man i fallet med öppna data oftast benämner det som publicering. Lägg till det tillgång till data.
Är det kanske till och med möjligt att hantera öppna data med blockkedjor? Och kan öppna data bidra till användningen av blockkedjor?

– Vi jobbar med att sammanföra blockkedjor och öppna data, vi har till exempel tittat på tekniska lösningar. Öppna data har blivit allt viktigare och kommer att bli ännu viktigare. Alla kommer att inse värdet med öppna data, säger Christian Sjöberg, Sverigechef för blockkedjelösningar på Atea.

Han nämner fler intressanta användningsfall:

  • Öppna datamängder kan bli datakällor för blockkedjor.
  • Blockkedjor kan användas för att garantera öppna datas äkthet och ge insyn i hur de har levererats. Det kan ge ökad transparens för öppna data.
  • Blockkedjor kan även användas för att kontrollera att data inte har manipulerats.
  • Blockkedjor kan fylla en roll för att hålla ihop ekosystem för data.

Nu till en början, från Christian Sjöbergs synvinkel, handlar det mycket om att blockkedjor kan fylla en viktig roll i början av processer för att hantera öppna data. Kontroller och äkthetsbevis kan göras på flera nivåer: allt från att kontrollera ursprungliga datakällor, till att underlätta kontroller av att data är korrekta.

Det finns flera nivåer däremellan. I vissa fall är det upp till intressenterna att bedöma hur korrekta data i en blockkedja är. Med en blockkedja går det att se vilken väg data har tagit och vem som haft tillgång till dem.

Koll på känsliga data

Sett från synvinkeln för någon som jobbar med öppna data torde blockkedjor vara mest intressanta vad gäller känsliga data. Tänk dig en kommun som bestämmer sig för att bli mer transparent med ekonomisk information och publicera den som öppna data. I det scenariet är det viktigt att kunna garantera datas äkthet. Man vill inte att någon skapar en nyhet efter att ha manipulerat data till sin fördel.

– Det finns absolut potential för samarbete vad gäller blockkedjor och öppna data. Det här är allt viktigare diskussioner som förs mer och mer, säger Christian Sjöberg.
Det är ännu tidiga dagar, både för öppna data och blockkedjor. Det finns en hel del att göra vad gäller tekniklösningar. Men en sak är säker: behovet av att styrka äkthet för dokument och data lär inte minska i en värld full av bedrägerier.

Läs mer om EntryScape Free eller Ladda ned vår guide "Kom igång med öppna data"