Säg hej till fyra nya publicister på öppnadata.se idag!

Nya publicister

Välkommen säger vi till Eskilstuna, Karlskrona, Region Blekinge och Uppsala som efter en 6 timmar lång utbildning idag tog klivet och publicerade sina första öppna datamängder.

Till exempel kan ni hitta realtidsdata om badvattentemperatur, publicerad data om upphandlade läkemedel, Covid-19 leveransdata och planområden. Men det är bara början, alla fyra deltagare har flera kandidater på gång.

Vi på MetaSolutions har återkommande berättat om bristen på data och på datapublicister – idag ökade antalet publicister i Sverige med 10 procent. Vi hoppas att de nya publicisterna idag visar vägen för andra. Bäst resultat får man om man börjar med data man har och sedan stegvis tar sig an nya data, det vill säga att göra sin digitaliseringsresa.

Just nu så fortsätter dialogen i vårt nya, hittills smyglanserade forum. Forumet är öppet för alla som vill delta och bygga kunskap – välkommen att delta här.

– Vi hjälpte de nya publicisterna ut idag som del i vårt deltagande i NSÖD-projektet. Samarbeten som det är mycket viktiga för att få både kunskap, nätverk och faktiska datapublicering att ske, säger Mattias Axell, utbildningsledare på Metasolutions.

– Sedan det första av två tillfällen har vi utgått ifrån övning, reflektion och deltagarnas behov som grund för lärande. På endast 6 timmar har vi gått från idé till publicering! Vårt utbildningsupplägg har stort fokus på praktiskt deltagande.

Ni kan hitta alla datamängder publicerade idag på öppnadata.se / dataportal.se och inom kort även på den europeiska dataportalen.

MetaSolutions gör såväl utbildningar som tjänster till deltagarna i NSÖD. EntryScape Catalog är basen för de nya publiceringarna idag. I höst kommer vi hjälpa ytterligare deltagare i NSÖD-projektet att publicera sin första datamängder. Håll utkik här!

Läs mer om EntryScape Free eller Ladda ned vår guide "Kom igång med öppna data"