Äntligen kommer det mer Energidata!

Välkomna Energimarknadsinspektionen

En ny datapublicist med energidata som specialitet. Energimarknadsinspektionen har nu lagt ut sina första datamängder, till exempel finns nu avbrottsindikatorer med olika elavbrott uppdelat per elnätsföretag.

Energirelaterad data generellt har en stor efterfrågan och är högaktuellt nu då COP25, klimatkonferensen pågår som bäst i Madrid.

Så har datamängderna använts? Ja, det finns efter mindre än en vecka användning av de API:r som skapats i EntryScape. Se alla datamängder på ei.se/psidata eller på öppnadata.se.

Det går även snabbt att komma igång! Med den process vi byggt in i EntryScape och med den datakunniga gruppen på Energimarknadsinspektionen – klarades utbildning och publicering av på mindre än en arbetsdag.

Vi är glada att ha fått förtroendet av ytterligare en av Sveriges myndigheter.

Läs mer om EntryScape Free eller Ladda ned vår guide "Kom igång med öppna data"