Att publicera information om konst är ingen konst – med rätt verktyg

Statens konstråd publicerar konst med hjälp av öppna data

Vill du publicera öppna data snabbt? Vill du bygga sajter snabbt? Webbtjänster? Och så ska det vara enkelt också. Det är grundtanken bakom EntryScape Blocks. Statens konstråd är en tidig användare som berikar Sverige med information om offentlig konst.

Statens konstråd är en myndighet som bland mycket annat arbetar med att bevara information om offentliga konstverk, och att göra informationen allmänt tillgänglig. Det görs bland annat genom att publicera information på den egna webbplatsen, självklart med bilder på konstverken.

En del av arbetet är att göra informationen tillgänglig som öppna data. Det underlättar för andra att både ta del av information och att använda den, till exempel för vidarepublicering. Målsättningen är att med hjälp av länkade öppna data samverka med andra myndigheter och aktörer som är relevanta för Statens konstråds kulturarvsarbete.

Ett projekt sattes i gång i liten skala 2015, tog ordentlig fart 2016 och 2018 var en sajt uppe med information om konstverk. I dagsläget finns det information tillgänglig om 350 konstverk på olika platser i Sverige.

– Vi har bland annat digitaliserat 40 000 diabilder. Vi kom fram till att vi behövde hjälp med att publicera öppna data. Informationen om konstverken finns inte bara på vår webb, utan även som öppna data via API:er, berättar Therese Segerstedt, som är administratör för digitalt kulturarv på Statens konstråd och är aktiv i projektet.

– Målet med strategin är att kulturella verksamheter, samlingar och arkiv i ökad utsträckning ska bevaras digitalt och tillgängliggöras elektroniskt för allmänheten, berättar Klara Wahlström arkivarie på Statens konstråd.

Myndigheten omfattas av den nationella strategin för arbetet med att digitalisera, digitalt bevara och digitalt tillgängliggöra material, till exempel konstverk, och information som stärker Sveriges kulturarv. En stor del av kulturarvet finns i form av offentlig konst, för vilken myndigheten haft en framträdande roll sen starten 1937.

Statens konstråd kom i kontakt med MetaSolutions som är ledande inom länkade data och blev en tidig användare av EntryScape för länkad data. Myndighetens roll som kravställare har sedan även bidragit till utformningen av EntryScape Blocks som används för webbpresentation.

– Det har varit ett utvecklingsprojekt, i vilket MetaSolutions anpassat och utvecklat Blocks för våra behov. Det krävdes en del arbete från båda parter, men resultatet har blivit jättebra, säger Therese Segerstedt.

– Ett av våra mål med EntryScape Blocks är att arbetet med publicering ska bli mycket enklare än med standardverktyg för innehållshantering och webbpublicering. Vi hjälper kunder att göra sin information till länkade data och i med projektet på Statens konstråd har vi dessutom kunnat nå målet att göra det ännu enklare att visa detta på en webbplats, säger Eric Hjelmestam, vd på MetaSolutions.

Vad har gjorts rent konkret?

Statens konstråd exporterade metadata från Excel till EntryScape, varefter Blocks användes för att presentera informationen på webbsidan Arkiv över offentlig konst. EntryScape används också för att publicera data direkt. Som skärmavbildningen nedan visar blir slutresultatet en kombination av bilder, samt en stor mängd olika informationsattribut, vilket ger användbar sökinformation.

Vill du till exempel veta vilka vilka skulpturer som finns utomhus i Stockholms län som beställts av Statens konstråd? Sökresultatet i skrivande stund visas i skärmavbildningen. Det är ett exempel på en enkel sökning. Som bas finns det sex olika kategorier att filtrera sig fram i, till exempel typ av konstverk, län och miljö, samt fritextsökning. Lägg till det mer avancerade sökningar med till exempel namn på konstnär och titel på konstverk.

Att sökmöjligheterna blir omfattande hänger så klart ihop med alla möjligheter att hantera metadata och informationskategorier som finns med EntryScape.

Det är komplext att bygga söklösningar. Jessica Diviani som är webbansvarig på Statens konstråd och som varit aktiv i projektet berättar att målet var att arbeta agilt med utveckling, vilket hon tycker gått bra.

– MetaSolutions lyssnade på oss och vidareutvecklade Blocks. Jag tycker att slutresultatet blev som vi ville, säger Jessica Diviani.

Hon nämner en rad saker som är viktiga för webbpublicering som har ombesörjts, som att styra placering av information, kunna skriva in text som bylineinformation och inte minst att kunna bygga responsiva webbsidor som visas på bra sätt på olika typer av enheter.

Vilka detaljer som är viktiga varierar förstås beroende på vilken typ av organisation eller företag som bygger en sajt. Det gemensamma för dem alla är med största säkerhet att de kommer att ställa krav på flexibel publicering. Ett mål med EntryScape Blocks är att de mallar som ingår ska bidra till det.

Nu återstår för Therese, Jessica och deras kollegor på Statens konstråd att fortsätta arbetet med att publicera information om och bilder på offentlig konst i Sverige. Det finns potentiellt åtskilliga tusentals konstverk att beskriva. Projektet har i alla fall fått en lyckad start.

EntryScape Blocks kan användas som en komponent till alla erbjudanden från MetaSolutions, såväl öppna data som samlingar från Statens konstråd.

Läs mer om EntryScape Free eller Ladda ned vår guide "Kom igång med öppna data"