Så här blev Linköping en riktigt smart stad

Narins Radetinac på Linköpings kommun

Med en lättanvänd plattform i botten blir det både enkelt att publicera öppna data i olika sammanhang och enkelt för andra att ta del av data. Det är strategin i Linköpings kommun.

I Linköping är man något av veteraner i Sverige, vad gäller publicering av öppna data. Under de senaste sju, åtta åren har uppemot 20 datamängder gjorts tillgängliga. Bredden är imponerande, eller vad sägs om trafikmätningar, livsmedelskontroller, radon och geografiska data.

Kronan i datajuvelen är kanske visning av lediga parkeringsplatser i Linköping, i realtid. Eller är en solkarta som visar var på stadens alla tak det är smartast att placera solceller ännu coolare?

Hur har ni gått tillväga med publiceringen av öppna data i Linköping?
– Vi har haft en egen plattform och byggt egna lösningar, berättar Naris Radetinac.

Han jobbar som intern IT-konsult i kommunen och ägnar sig bland annat åt öppna data tillsammans med två andra personer. Ingen av dem jobbar heltid med öppna data. Från september förra året har man börjat jobba med MetaSolutions plattform EntryScape. Skälen till det är två: enkelhet och enhetlighet.

– Vi upplever att det är enklare att publicera nya datamängder med EntryScape, säger Naris.

Men än så länge är man tidigt ute i arbetet med EntryScape, så han vill avvakta med ett detaljerat omdöme om tidsbesparingen. Vad gäller enhetlighet, som är ett mer strategiskt övervägande, är fördelarna uppenbara:

– Vi behöver ett enhetligt sätt att beskriva våra datamängder. Som det varit hittills har olika lösningar skilt sig åt, förklarar Naris.

Med EntryScape får man den här enhetligheten och det finns flera anledningar att eftersträva den. Det handlar framförallt om tre saker:

  • Högre effektivitet i det egna arbetet med att beskriva, publicera och administrera öppna data.
  • Enklare hantering för att följa de standarder som finns, vilket gör det enklare att göra data tillgängliga i flera olika sammanhang, både i Sverige och utomlands.
  • Att följa de standarder som finns gör det också enklare för andra aktörer att ta del av och använda Linköpings data.

De ”andra aktörer” som nämns ovan är en diversifierad skara. Vi hittar allt från allmänheten, till andra offentliga organisationer och näringslivet. Redan i dag finns det flera exempel på företag som använder data som Linköping publicerar för att erbjuda tjänster.

– Det finns till exempel en mat-app som använder data från våra livsmedelskontroller. Ett annat exempel är en resetjänst som använder data om trafiksituationen. Och Postnord använder våra data för sin ruttplanering.

Det verkar onekligen som om Linköping är en av de kommuner som visar vägen vad gäller användning av öppna data i Sverige, även om Naris Radetinac är blygsam när han pratar om det egna arbetet.

Varför har man inte kommit längre än med öppna data i Sverige i stort?
– Det blir lätt spekulationer när man pratar om sådana saker. Men en brist tror jag är att det har saknats en nationell plattform och ett nationellt regelverk för öppna data, säger Naris Radetinac.

Läs mer om EntryScape Free eller Ladda ned vår guide "Kom igång med öppna data"