Minska risken för bedrägerier, öka transparensen och minimera manuellt arbete kring inköp. Använd öppna data som en del i processen att förebygga dessa risker. Det är enkelt och sparar på administration från dag ett, samt har potential att spara miljonbelopp i närtid.

“216 av Sveriges 290 kommuner är mer eller mindre mutbara. Tre av fyra kommuner har alltså fallit offer för bluffakturor och mutförsök”, skriver Louise Brown och Inga-Britt Ahlenius, Transparency International på DN debatt 3/11-2018. Under de sista åren har flera rapporter om bedrägerier och korruption kommit. Även faktiska fall av felaktigheter kring inköp inom offentlig sektor. Enligt debattartikeln i DN så kan “… kostnaden för korruption i Sverige motsvara 0,25 procent av vår bnp”. Detta blir enorma belopp som beror på såväl korruption som slarv. Artikelförfattarna skriver vidare att “..tre av fyra kommuner saknar arbetssätt, rutiner och medvetenhet för att identifiera och motverka korruption.”

Läs hela artikeln här!